ข่าวสาร กิจกรรม
ล่ามญี่ปุ่น

อยากเป็น ล่ามญี่ปุ่น ไม่ยาก..แต่ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้!

Recruiter

30 สิงหาคม 2023

ธุรกิจ องค์กร รวมไปถึงโรงงานสัญชาติญี่ปุ่น มาตั้งแหล่งผลิตในประเทศไทยหลายแห่งมานานหลายปี และยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทต่าง ๆ ยังคงเข้ามาเปิดกิจการอยู่เรื่อย ๆ ดังนั้นจำนวนบุคคลากรจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนองค์กร และอีกหนึ่งตำแหน่งงานที่มีสำคัญ ขาดไม่ได้เลยก็คือ ล่ามญี่ปุ่น เนื่องจากองค์กรสัญชาติญี่ปุ่น จึงมักจะมีบุคคลากรแผนกต่าง ๆ ที่เป็นคนญี่ปุ่นเข้ามาร่วมงานด้วย ทำให้ในองค์กรมีทั้งพนักงานคนไทย และ ญี่ปุ่น และเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคทางด้านการสื่อสารภาษา จึงจำเป็นต้องมีล่ามภาษาญี่ปุ่น เป็นคนกลางคอยแปล และส่งสารให้กับพนักงานเหล่านี้

ดังนั้นล่ามญี่ปุ่น จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความแข่งขันสูง หากใครที่มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น ชอบสื่อสาร เจรจาระหว่างบุคคล หรือชอบการแปลภาษา เอกสารต่าง ๆ ตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นอาชีพน่าสนใจมากเลยทีเดียว สำหรับคนที่สนใจงาน ล่ามญี่ปุ่น วันนี้ FDI Recruitment มีเคล็ดลับการเป็นล่ามญี่ปุ่นที่ดี ช่วยให้ได้เงินเดือนสูงมาฝากกันด้วยค่ะ จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างมาดูกันเลย

1.ทักษะความสามารถทางภาษา

แน่นอนว่าล่ามญี่ปุ่น ความเชี่ยวชาญ และแม่นยำในการเข้าใจภาษาญี่ปุ่นถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นตำแหน่งนี้ต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาอยู่ตลอดเวลา ในการสื่อสาร แปลภาษา ให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน โดยต้องถ่ายทอดภาษาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงไม่สามารถแปลผิดพลาด หรือผิดความหมายไปจากที่ผู้พูดกำลังสื่อออกมา เพราะอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด จนนำไปสู่ความเสียหายได้ ดังนั้นตำแหน่งล่ามญี่ปุ่น แม้ว่าจะได้ใช้ภาษาอยู่ทุกวัน แต่ก็ยังควรพัฒนาและทบทวนทักษะความรู้ทางภาษาอยู่เสมอ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ล่ามญี่ปุ่น

2 ความรู้ด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น

นอกจากทักษะทางด้านภาษาที่ยอดเยี่ยมแล้ว ล่ามญี่ปุ่น ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีของญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าใจความแตกต่างแม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ ทำให้ช่วยสื่อสารและถ่ายทอดไปยังผู้ฟังได้อย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ความรู้เกี่ยวกับมารยาท ภาษากาย หรือบรรทัดฐานทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ล่ามเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วยรักษาบรรยากาศการสนทนา พูดคุยได้อย่างเป็นมืออาชีพ

3.ทักษะติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล

ล่ามญี่ปุ่น หรือล่ามภาษาอื่น ๆ มักจะทำงานในภายใต้แรงกดดันสูง เพราะต้องสื่อสาร และแปลภาษาให้เข้าใจกันทุกฝ่าย ดังนั้นหากล่ามมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่ง จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างฝ่ายต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ล่ามญี่ปุ่น

4 การฝึกอบรมเฉพาะทาง

หากมีเวลา การหาคอร์สเรียนฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านล่าม ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการทำอาชีพล่ามภาษาญี่ปุ่น โดยปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย สถาบันหลายแห่ง หรือการเรียนออนไลน์ที่เปิดสอนหลักสูตรพิเศษการเป็นล่ามและทักษะการแปล ซึ่งการลงเรียนฝึกอบรมเหล่านี้จะช่วยให้ประวัติของเราดูโดดเด่น ไม่แพ้ผู้สมัครงานท่านอื่น ๆ อย่างแน่นอน

5 ใบรับรองทักษะความสามารถ

การได้ใบรับรองทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น เช่น JLPT จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและช่วยเพิ่มโอกาสการได้งาน รวมถึงโอกาสในการต่อรองเงินเดือน หรือได้ค่าภาษาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากเรารู้ตัวแล้วว่าต้องการทำงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นล่าม หรือ อาชีพอื่น ๆ ให้เตรียมตัวสอบวัดความรู้ทักษะภาษาญี่ปุ่น ไว้ก่อนเลยจะดีที่สุด เพราะเกือบทุกองค์กร จะต้องขอดูใบรับรองเหล่านี้ด้วยเสมอ

6 ความรู้ต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรม

ล่ามญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะทำงานในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อให้เป็นล่ามญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ การศึกษาคำศัพท์และแนวโน้มเฉพาะในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เรากำลังร่วมงานจึงถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ล่ามญี่ปุ่นที่ทำงานในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจ การแพทย์ กฎหมาย หรือเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การคุ้นเคยกับคำศัพท์และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง จะช่วยพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ข้อมูลความรู้ของตนได้อย่างดีเยี่ยม

ล่ามญี่ปุ่น

การเป็นล่ามญี่ปุ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นต้องใช้ทั้งความสามารถทางทักษะภาษา ความเข้าใจในวัฒนธรรม ทักษะการติดต่อสื่อสาร มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง รวมไปถึงมีความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมมาบ้าง โดยบทบาทของล่ามภาษาญี่ปุ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งในดูแลเรื่องการสื่อสาร และเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างกลุ่มบุคคลต่าง ๆ หรือกลุ่มองค์กร การพัฒนาทักษะความสามารถในคุณสมบัติเหล่านี้ จะช่วยให้เราเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ และสามารถเริ่มต้นเส้นทางอาชีพตำแหน่งล่ามญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ

FDI Recruitment

🔎 Line@ : @jobfdi
📞 Phone : 02 626 5999
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🌐 www.fdirecruit.co.th

เรื่องล่าสุด

เจาะลึกตำแหน่ง Recruiter ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ถึงได้เป็นนักสรรหามือโปร!

Recruiter

14 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

4 ข้อดีของการใช้ บริการจัดหาพนักงาน เพื่อได้คนทำงานที่ตรงใจ

Recruiter

12 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

เคล็ดลับสมัคร งานล่ามญี่ปุ่น จบใหม่ หาได้ไม่ยาก!

Recruiter

11 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน