ข่าวสาร กิจกรรม
เงินเดือนล่ามญี่ปุ่น

เงินเดือนล่ามญี่ปุ่น เรทเท่าไหร่บ้าง? อยากทำงานล่ามญี่ปุ่นต้องรู้!

FDI Recruitment

12 ธันวาคม 2023

ดังนั้นอาชีพล่ามญี่ปุ่นจึงเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกับประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้มีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และต้องการล่ามญี่ปุ่นเพื่อติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า ลูกค้าชาวญี่ปุ่น และทำงานในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม วันนี้ FDI Recruitment ของเราซึ่งเป็นบริษัทจัดหางาน มีตำแหน่งงานมากมาย หลายสาขา และมักจะส่งผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ในตำแหน่งล่ามญี่ปุ่น จะมาแชร์ เงินเดือนล่ามญี่ปุ่น ใครที่อยากทำงานสายนี้ต้องรู้เลย..ว่าระดับภาษา หรือประสบการณ์ของเราจะได้เรทเงินเดือนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่? ถ้าหากอยากทราบแล้วว่า เงินเดือนล่ามญี่ปุ่นเป็นอย่างไร เรามาดูไปพร้อมกันเลยค่ะ

เงินเดือนล่ามญี่ปุ่น

เงินเดือนล่ามญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับภาษา ประสบการณ์การทำงาน ประเภทงาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉลี่ยแล้ว ล่ามญี่ปุ่นที่จบใหม่จะได้รับเงินเดือนประมาณ 30,000-45,000 บาทต่อเดือน ล่ามญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีจะได้รับเงินเดือนประมาณ 40,000-60,000 บาทต่อเดือน และล่ามญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเดือนประมาณ 50,000-70,000 บาทต่อเดือน

สำหรับล่ามญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทขนาดใหญ่ จะได้รับเงินเดือนสูงกว่าล่ามญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทไทย โดยเฉลี่ยแล้วล่ามญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทขนาดใหญ่จะได้รับเงินเดือนประมาณ 70,000-85,000 บาทต่อเดือน แต่ทั้งนี้การที่จะได้เงินเดือนที่สูง ตำแหน่งล่ามญี่ปุ่นจะต้องประสบการณ์ ทักษะอื่น ๆ รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ประกอบกันด้วย

เงินเดือนล่ามญี่ปุ่น

ปัจจัยที่มีผลต่อเงินเดือนล่ามญี่ปุ่น

เมื่อทราบถึงเรทเงินเดือนล่ามญี่ปุ่นโดยประมาณแล้ว เราลองมาดูปัจจัยที่มีผลต่อเงินเดือนล่ามญี่ปุ่นกันบ้าง เนื่องจากการจะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นนอกจากประสบการณ์การทำงานแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก ได้แก่

 • ระดับภาษา

ผู้ที่จะมาทำตำแหน่งล่ามญี่ปุ่นได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อลดความผิดพลาดให้เกิดขึ้นได้น้อยที่สุด ซึ่งระดับภาษาญี่ปุ่นที่บริษัทส่วนใหญ่รับจะอยู่ที่ตั้งแต่ระดับ JLPT N3 ขึ้นไป และส่วนมากผู้ที่มีโอกาสได้งานจะอยู่ที่ JLPT N2 – N1

 • ทักษะเฉพาะทาง

การทำงานล่าม นอกจากล่ามในบริษัทแล้ว ส่วนใหญ่ล่ามมักจะอยู่ตามนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งโรงงานการผลิต ดังนั้นจึงต้องมีทักษะเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าคำศัพท์ ขั้นตอนการทำงานคร่าว ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ทำ นอกจากนั้น ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการประสานงาน ฯลฯ สำหรับตำแหน่งงานล่ามก็สำคัญมากเช่นกัน

 • ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมก็มีผู้ต่อปัจจัยเรื่องเงินเดือนของล่ามญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน โดยจะขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของคำศัพท์ การแปล ในแต่ละธุรกิจอุตสาหกรรม

 • ขนาดของบริษัท

ขนาดของบริษัทเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเงินเดือนจะอยู่ในระดับสูงหรือไม่ เนื่องจากกำลังการจ้างกำลังคนมีความแตกต่างกัน ในบริษัทเล็ก-ใหญ่

 • สถานที่ทำงาน

สถานที่ทำงานก็มีส่วนในการพิจารณาฐานเงินเดือน หรือ สวัสดิการต่าง ๆ ที่เราจะได้รับ เนื่องจากสถานที่ทำงานในหลาย ๆ แห่งอยู่ห่างไกล หรือ เดินทางไม่ค่อยสะดวก ดังนั้นทางองค์กรจึงมักให้สวัสดิการที่เป็นค่าเดินทาง หรือให้เงินเดือนที่จูงใจให้อยากมาทำงานที่นี่มากขึ้น

เงินเดือนล่ามญี่ปุ่น

อยากทำงานล่ามญี่ปุ่นต้องรู้อะไรบ้าง

หากต้องการทำงานล่ามญี่ปุ่น คุณควรมีคุณสมบัติดังนี้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น และสามารถสอบวัดระดับ JLPT ได้ N1 หรือ N2 หรืออย่างน้อย N3
 • มีทักษะการแปลและการล่าม การสรุปความที่ดี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • มีไหวพริบและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
 • นอกจากนี้ ผู้ที่อยากทำงานตำแหน่งล่ามควรฝึกฝนทักษะการแปลและการล่ามอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเรื่อย ๆ และได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น

เงินเดือนล่ามญี่ปุ่น

อาชีพล่ามญี่ปุ่นเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีและมีโอกาสในการทำงานสูง เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีการเข้ามาทำธุรกิจ หรือตั้งฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องจากประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม อาชีพล่ามญี่ปุ่นนี้ต้องการผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่สูงเช่นกัน หากท่านใดที่มีความสนใจในอาชีพล่ามญี่ปุ่น ควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการสมัครงาน สัมภาษณ์ และได้เข้าร่วมงานกับบริษัท หรือองค์ที่ใฝ่ฝัน

FDI Recruitment

🔎 Line@ : @jobfdi
📞 Phone : 02 626 5999
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🌐 www.fdirecruit.co.th

เรื่องล่าสุด

recruitment consultant คืออะไร อยากทำตำแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

Recruiter

21 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

แนะนำ เว็บหางานออนไลน์ เงินเดือนสูง! สมัครงานฟรี!

Recruiter

19 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

เจาะลึกตำแหน่ง Recruiter ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ถึงได้เป็นนักสรรหามือโปร!

FDI Recruitment

14 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน