ข่าวสาร กิจกรรม
เงินเดือนล่ามญี่ปุ่น

เงินเดือนล่ามญี่ปุ่น เรทเท่าไหร่บ้าง? อยากทำงานล่ามญี่ปุ่นต้องรู้!

FDI Recruitment

12 ธันวาคม 2023

ดังนั้นอาชีพล่ามญี่ปุ่นจึงเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกับประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้มีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และต้องการล่ามญี่ปุ่นเพื่อติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า ลูกค้าชาวญี่ปุ่น และทำงานในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม วันนี้ FDI Recruitment ของเราซึ่งเป็นบริษัทจัดหางาน มีตำแหน่งงานมากมาย หลายสาขา และมักจะส่งผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ในตำแหน่งล่ามญี่ปุ่น จะมาแชร์ เงินเดือนล่ามญี่ปุ่น ใครที่อยากทำงานสายนี้ต้องรู้เลย..ว่าระดับภาษา หรือประสบการณ์ของเราจะได้เรทเงินเดือนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่? ถ้าหากอยากทราบแล้วว่า เงินเดือนล่ามญี่ปุ่นเป็นอย่างไร เรามาดูไปพร้อมกันเลยค่ะ

เงินเดือนล่ามญี่ปุ่น

เงินเดือนล่ามญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับภาษา ประสบการณ์การทำงาน ประเภทงาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉลี่ยแล้ว ล่ามญี่ปุ่นที่จบใหม่จะได้รับเงินเดือนประมาณ 30,000-45,000 บาทต่อเดือน ล่ามญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีจะได้รับเงินเดือนประมาณ 40,000-60,000 บาทต่อเดือน และล่ามญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเดือนประมาณ 50,000-70,000 บาทต่อเดือน

สำหรับล่ามญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทขนาดใหญ่ จะได้รับเงินเดือนสูงกว่าล่ามญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทไทย โดยเฉลี่ยแล้วล่ามญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทขนาดใหญ่จะได้รับเงินเดือนประมาณ 70,000-85,000 บาทต่อเดือน แต่ทั้งนี้การที่จะได้เงินเดือนที่สูง ตำแหน่งล่ามญี่ปุ่นจะต้องประสบการณ์ ทักษะอื่น ๆ รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ประกอบกันด้วย

เงินเดือนล่ามญี่ปุ่น

ปัจจัยที่มีผลต่อเงินเดือนล่ามญี่ปุ่น

เมื่อทราบถึงเรทเงินเดือนล่ามญี่ปุ่นโดยประมาณแล้ว เราลองมาดูปัจจัยที่มีผลต่อเงินเดือนล่ามญี่ปุ่นกันบ้าง เนื่องจากการจะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นนอกจากประสบการณ์การทำงานแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก ได้แก่

 • ระดับภาษา

ผู้ที่จะมาทำตำแหน่งล่ามญี่ปุ่นได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อลดความผิดพลาดให้เกิดขึ้นได้น้อยที่สุด ซึ่งระดับภาษาญี่ปุ่นที่บริษัทส่วนใหญ่รับจะอยู่ที่ตั้งแต่ระดับ JLPT N3 ขึ้นไป และส่วนมากผู้ที่มีโอกาสได้งานจะอยู่ที่ JLPT N2 – N1

 • ทักษะเฉพาะทาง

การทำงานล่าม นอกจากล่ามในบริษัทแล้ว ส่วนใหญ่ล่ามมักจะอยู่ตามนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งโรงงานการผลิต ดังนั้นจึงต้องมีทักษะเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าคำศัพท์ ขั้นตอนการทำงานคร่าว ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ทำ นอกจากนั้น ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการประสานงาน ฯลฯ สำหรับตำแหน่งงานล่ามก็สำคัญมากเช่นกัน

 • ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมก็มีผู้ต่อปัจจัยเรื่องเงินเดือนของล่ามญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน โดยจะขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของคำศัพท์ การแปล ในแต่ละธุรกิจอุตสาหกรรม

 • ขนาดของบริษัท

ขนาดของบริษัทเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเงินเดือนจะอยู่ในระดับสูงหรือไม่ เนื่องจากกำลังการจ้างกำลังคนมีความแตกต่างกัน ในบริษัทเล็ก-ใหญ่

 • สถานที่ทำงาน

สถานที่ทำงานก็มีส่วนในการพิจารณาฐานเงินเดือน หรือ สวัสดิการต่าง ๆ ที่เราจะได้รับ เนื่องจากสถานที่ทำงานในหลาย ๆ แห่งอยู่ห่างไกล หรือ เดินทางไม่ค่อยสะดวก ดังนั้นทางองค์กรจึงมักให้สวัสดิการที่เป็นค่าเดินทาง หรือให้เงินเดือนที่จูงใจให้อยากมาทำงานที่นี่มากขึ้น

เงินเดือนล่ามญี่ปุ่น

อยากทำงานล่ามญี่ปุ่นต้องรู้อะไรบ้าง

หากต้องการทำงานล่ามญี่ปุ่น คุณควรมีคุณสมบัติดังนี้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น และสามารถสอบวัดระดับ JLPT ได้ N1 หรือ N2 หรืออย่างน้อย N3
 • มีทักษะการแปลและการล่าม การสรุปความที่ดี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • มีไหวพริบและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
 • นอกจากนี้ ผู้ที่อยากทำงานตำแหน่งล่ามควรฝึกฝนทักษะการแปลและการล่ามอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเรื่อย ๆ และได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น

เงินเดือนล่ามญี่ปุ่น

อาชีพล่ามญี่ปุ่นเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีและมีโอกาสในการทำงานสูง เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีการเข้ามาทำธุรกิจ หรือตั้งฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องจากประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม อาชีพล่ามญี่ปุ่นนี้ต้องการผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่สูงเช่นกัน หากท่านใดที่มีความสนใจในอาชีพล่ามญี่ปุ่น ควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการสมัครงาน สัมภาษณ์ และได้เข้าร่วมงานกับบริษัท หรือองค์ที่ใฝ่ฝัน

FDI Recruitment

🔎 Line@ : @jobfdi
📞 Phone : 02 626 5999
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🌐 www.fdirecruit.co.th

เรื่องล่าสุด

อยากเป็นล่าม โรงงานญี่ปุ่น ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้!

Recruiter

20 กุมภาพันธ์ 2024

อ่านต่อ

เคล็ดลับ หางานบัญชี จบใหม่ แบบไม่มีประสบการณ์ ให้ได้งานตรงใจ!

Recruiter

13 กุมภาพันธ์ 2024

อ่านต่อ

เคล็ดลับ หางานเลขานุการ ให้ได้รายได้สูง!

Recruiter

7 กุมภาพันธ์ 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน