ข่าวสาร กิจกรรม
Recruiter

เจาะลึกตำแหน่ง Recruiter ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ถึงได้เป็นนักสรรหามือโปร!

FDI Recruitment

14 มิถุนายน 2024

การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ทุกองค์กร ต่างต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและทักษะตรงกับความต้องการขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ส่งผลให้อาชีพ “Recruiter” หรือ “นักสรรหา” กลายเป็นที่ต้องการอย่างมาก แต่กว่าจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนักสรรหามือโปร Recruiter จำเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?  FDI Recruitment รวบรวมมาฝากแล้วค่ะ

1.รู้จักองค์กรและเข้าใจธุรกิจ

Recruiterที่ดีจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรที่ตนทำงานอยู่เป็นอย่างดี

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร
 • วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร และลักษณะงานในแต่ละแผนก
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์กรนำเสนอ
 • จุดแข็ง จุดอ่อน และคู่แข่งในธุรกิจ

ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้Recruiter สามารถวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรและคัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับองค์กรได้อย่างแท้จริง

2.เข้าใจตลาดแรงงานและเทรนด์การจ้างงาน

Recruiterจำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงาน

 • ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นที่ต้องการในแต่ละสายงาน
 • อัตราค่าจ้างและสวัสดิการในแต่ละตำแหน่ง
 • แหล่งค้นหาคนสมัครที่มีประสิทธิภาพ
 • เทรนด์การจ้างงานและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้Recruiter สามารถค้นหานักสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรและเสนอแพ็กเกจค่าจ้างและสวัสดิการที่ดึงดูดใจผู้สมัครได้

3.ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี

Recruiterทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรและผู้สมัคร

 • ทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งการพูด เขียน และฟัง
 • ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น และสุภาพ
 • ทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะการโน้มน้าวใจ

ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้Recruiter สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งองค์กรและผู้สมัคร  นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  โน้มน้าวใจให้ผู้สมัครที่ใช่ตัดสินใจมาร่วมงานกับองค์กร

4.ทักษะการวิเคราะห์และการตัดสินใจ

Recruiterจำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร

 • ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ และความสามารถ
 • บุคลิกภาพและความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
 • ความต้องการและความคาดหวังของผู้สมัคร

ทักษะการวิเคราะห์และการตัดสินใจที่ดีจะช่วยให้Recruiter คัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับองค์กรได้อย่างถูกต้อง

5.ทักษะการใช้เทคโนโลยี

Recruiterยุคใหม่จำเป็นต้องคุ้นเคยกับเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา

 • เว็บไซต์หางาน
 • โซเชียลมีเดีย
 • เครื่องมือคัดกรองผู้สมัครออนไลน์

ทักษะการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้Recruiter ค้นหานักสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Recruiter

6.จริยธรรมและความซื่อสัตย์

Recruiterทำหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร

 • ต้องรักษาความลับของข้อมูล
 • ปฏิบัติต่อผู้สมัครทุกคนด้วยความเท่าเทียมและเคารพ
 • ซื่อสัตย์และโปร่งใสในข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและตำแหน่งงาน

Recruiterจำเป็นต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่ควรเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัคร พิจารณาผู้สมัครทุกคนอย่างเป็นกลาง โดยไม่คำนึงถึงเพศ ศาสนา

7.ความอดทนและความมุ่งมั่น

การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและเหมาะสมกับองค์กรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายRecruiter จำเป็นต้องมีความอดทนและความมุ่งมั่น

 • เผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ
 • อดทนรอคอยผู้สมัครที่ใช่
 • พยายามติดตามและดูแลผู้สมัครอย่างสม่ำเสมอ

การค้นหาผู้สมัครที่ใช่สำหรับตำแหน่งงานบางตำแหน่งอาจต้องใช้เวลาRecruiter จำเป็นต้องอดทนรอคอย ไม่เร่งรีบ และคัดเลือกผู้สมัครอย่างรอบคอบ

8.ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าหาญ

ในยุคที่มีการแข่งขันสูงRecruiter จำเป็นต้องคิดนอกกรอบ

 • ค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการสรรหาผู้สมัครที่มีคุณภาพ
 • กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ
 • ไม่กลัวที่จะเผชิญกับความล้มเหลว

Recruiterไม่ควรใช้เพียงวิธีการเดิมๆ แต่ควรลองหาวิธีการใหม่ๆ เช่น การใช้โซเชียลมีเดีย การเข้าร่วมงานอีเวนต์ การประกาศรับสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์ใหม่ๆ

Recruiter

9.ความมีไหวพริบและความสามารถในการแก้ปัญหา

Recruiterมักต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

 • จำเป็นต้องมีไหวพริบและความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • ตัดสินใจอย่างมีสติและรอบคอบ
 • หาวิธีแก้ปัญหาที่ทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ ทั้งองค์กรและผู้สมัคร

Recruiterจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างมีสติและรอบคอบ พิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างถี่ถ้วน ก่อนตัดสินใจ

 

10.ความรักและความหลงใหลในงาน

 • มีความสุขกับการช่วยเหลือองค์กรในการค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถ
 • รู้สึกภูมิใจกับผลงานของตน
 • มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

Recruiterควรมีความสุขกับการช่วยเหลือองค์กรในการค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถ รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ประสบความสำเร็จ

Recruiterที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน กลายเป็นนักสรรหามือโปรที่องค์กรต่างต้องการ นอกจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้วRecruiter ยังควรพัฒนา Soft Skills อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การคิดเชิงบวก การทำงานเป็นทีม การบริหารเวลา และความรับผิดชอบ

การเป็น Recruiter ที่ดีนั้น ไม่ได้อาศัยเพียงแค่ทักษะและความรู้เท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยความตั้งใจจริง ความพยายาม และความมุ่งมั่นอีกด้วย

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร อยากทำงานด้านนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Recruiter

18 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

FDI Group ย้ายสำนักงานใหม่ พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญมากขึ้น

Recruiter

17 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

8 วิธีรับมือกับ ภาวะหมดไฟ ในการทำงาน หายนะเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

Recruiter

16 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน