ข่าวสาร กิจกรรม

10 อาชีพที่มาแรงและกำลังเ็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต

admin

17 สิงหาคม 2022

จากการระบาดของโควิด19 เข้ามามีอิทธิพล และทำให้ความสำคัญของสายงานบางอย่างนั้นเปลี่ยนไป

หลายๆอย่างกำเนิดขึ้นพร้อมกับยังคงเป็นที่ต้องการของมวลชนต่อเนื่องมาจนถึงยุค New Normal ในปัจจุบัน วันนี้เราจึงมีข้อมูลของสำนักงานสถิติของอเมริกา ที่ได้แสดงการเติบโตของรายได้และอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยจะเจาะจงลงไปเป็นรายอาชีพทั้ง 10 ดังนี้

.

  • ช่างเทคนิคดูแลกังหันลม

อิทธิพลจากประชมคมโลกได้เริ่มให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆ และกังหันลมก็เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าชั้นยอดให้กับหลายๆประเทศ

.

  • พยาบาลเวชปฏิบัติ

ด้วยปัจจัยต่างๆทำให้ผ้คนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ทำให้สายอาชีพ Health

Care มีการเติบโตที่สูงอยู่แล้ว

.

  • ช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์

ทั้งภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจหันมาติดแผงโซลาร์เซลล์มากขึ้น จากการคาดการณ์ อาจมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะฉะนั้นจึงทำให้สายอาชีพที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

.

  • นักสถิติ

มีความต้องการสูงมาก เพื่อนำบุคคลากรเหล่านี้มาทำงานด้านข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

.

  • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

เนื่องด้วยการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน ทำให้คนสายอาชีพนี้มีการเติบโตค่อน

ข้างแน่นอน

.

  • นักวิเคราะห์ความปลอดภัยข้อมูล

ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์นั้นมีความสำคัญมาก เพราะเมื่อมีการจลกรรมเกิดขึ้น

มักจะเกิดความเสียหายที่มีมูลค่ามหาศาล

.

  • ผู้ดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน

แยกย่อยออกมาเป็นสายอาชีพ Home Care ซึ่งเติบโตประกอบกับสังคมผู้สูงอายุ และ

ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล แต่เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความ

พยายาม อดทน ค่อนข้างสูง เพราะการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านไม่ใช่เรื่องง่าย

.

  • ผู้บริหารจัดการบริการสุขภาพ

เป็นกลุ่มที่ให้บริการดูแลสุขภาพองค์รวมของลูกค้า เพื่อเป็นการดูและสุขภาพเชิง

ป้องกันไม่ให้ลูกค้าป่วยเป็นโรค หรือมีอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ

.

  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

มีความต้องการมาก โดยเฉพาะเหล่าบริษัท Tech (IT) ที่มีการรับเข้าทำง่ายเป็นจำนวน

มาก และมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง

.

  • ผู้ช่วยแพทย์

เช่นเดียวกับอาชีพสาย Health Care อื่นๆ ด้วยการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุทำให้มี

ความต้องการแรงงานสายอาชีพนี้มากขึ้น นอกจากนี้คนหนุ่มสาวเองก็มีความต้องการ

ดูแลสุขภาพที่สูงเช่นกัน และมีความพร้อมที่จะจ่ายให้กับปัจจุยด้านสุขภาพเหล่านี้อีก

ด้วย

.

อีกด้านหนึ่ง จากข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพบริการในร้านอาหาร และอาชีพงานครัวก็จะมีความต้องการที่สูงมากในอนาคตเช่นกัน (ในอเมริกา) ถึงแม้ว่าจะเพิ่มเงินให้ก็ตาม ก็ยังคงเป็นที่ต้องการมากอยู่ เนื่องจากหาคนมาทำไม่ค่อยได้ สุดท้ายนี้ข้อมูลทั้หมดเป็นข้อมูลข้องประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการในประเทศไทยทั้งหมด ยังคงต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆประกอบด้วย แต่ข้อมูลที่นำมาเสนอนี้ก็มีความน่าสนใจไม่น้อย

Cr. Mission to The Moon

เรื่องล่าสุด

อยากทำงานกับองค์กรญี่ปุ่น ต้อง หางานบริษัทญี่ปุ่น ที่ไหนดี!

Recruiter

27 กุมภาพันธ์ 2024

อ่านต่อ

อยากเป็นล่าม โรงงานญี่ปุ่น ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้!

Recruiter

20 กุมภาพันธ์ 2024

อ่านต่อ

เคล็ดลับ หางานบัญชี จบใหม่ แบบไม่มีประสบการณ์ ให้ได้งานตรงใจ!

Recruiter

13 กุมภาพันธ์ 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน