ข่าวสาร กิจกรรม
อาชีพ

10 อาชีพ มาแรง ที่น่าสนใจที่สุดในปี 2024

Recruiter

1 กรกฎาคม 2024

โลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องติดตามเทรนด์ล่าสุดเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในอนาคต ในบทความนี้ FDI Recruitment จะมาแนะนำ 10 อาชีพ มาแรง ที่น่าสนใจที่สุดในปี 2024 อาชีพเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเติบโต มีความมั่นคง และมีรายได้ดี ดังต่อไปนี้

 

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Specialist)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมของชีวิต ตั้งแต่การดูแลสุขภาพไปจนถึงการขนส่ง ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI   จำเป็นต้องออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบ AI ดังนั้นทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้ ได้แก่ การเขียนโปรแกรม คณิตศาสตร์ สถิติ   และความรู้เกี่ยวกับโดเมน

 

2.ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Expert)

ภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อธุรกิจและบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ จำเป็นต้องปกป้องระบบคอมพิวเตอร์จากการโจมตี โดยทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้ ได้แก่ การเขียนโปรแกรม เครือข่าย และความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

 

3.ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Specialist)

ธุรกิจต่าง ๆ กำลังย้ายการตลาดไปยังช่องทางดิจิทัลมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล จำเป็นต้องสร้างและดำเนินการตามแคมเปญการตลาดดิจิทัล ซึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้ ได้แก่ การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และโซเชียลมีเดีย

อาชีพ

4.นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก นักวิเคราะห์ข้อมูล จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ ดังนั้นทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียนโปรแกรม

 

5.นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)

ในยุคนี้ความต้องการซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ มีอยู่ตลอดเวลา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ จำเป็นต้องออกแบบ พัฒนา และทดสอบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้ ได้แก่ การเขียนโปรแกรม ภาษาการเขียนโปรแกรม และการออกแบบซอฟต์แวร์

 

6.ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินยั่งยืน (Sustainable Finance Specialist)

ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินยั่งยืน จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินยั่งยืน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน การระดมทุน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับหลักการยั่งยืน จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคม

7.ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare Specialist)

ประชากรแต่ละประเทศกำลังมีอายุมากขึ้น ดังนั้นความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจึงมีอยู่ตลอดเวลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้ ได้แก่ ชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์ และเภสัชกรรม

 

8.นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Designer)

ธุรกิจต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้มากขึ้น นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Designer) จึงเป็นที่ต้องการของตลาด นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ มีหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบต่าง ๆ ให้ใช้งานง่าย สะดวก และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการออกแบบ จิตวิทยา และเทคโนโลยี

อาชีพ

9.ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ (E-commerce Specialist)

ผู้คนนิยมช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ มีหน้าที่ดูแลร้านค้าออนไลน์ จัดการสินค้า โปรโมทสินค้า และวิเคราะห์ผลการขาย จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการตลาด การขาย และเทคโนโลยี

10.ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน (Financial Specialist)

ธุรกิจและบุคคลต่าง ๆ ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน การวางแผนภาษี และการวางแผนเกษียณอายุ จึงมีความสำคัญมากในอนาคต โดยทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้ ได้แก่ การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี

 

ทักษะเพิ่มเติมสำหรับอนาคต

นอกเหนือจากทักษะเฉพาะสำหรับงานแล้ว ทักษะทั่วไปบางประการก็มีความสำคัญมากเช่นกัน โดยทักษะเหล่านี้ ได้แก่ :

การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา: ทักษะนี้ช่วยให้เราสามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

การสื่อสาร: ทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารความคิดและไอเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานเป็นทีม: ทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดสร้างสรรค์: ทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถคิดหาวิธีใหม่ ๆ ในการทำงาน

ความยืดหยุ่น: ทักษะนี้ช่วยให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากขึ้น

อาชีพ

การศึกษาและการฝึกอบรม

หากมีความสนใจในอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่ได้ยกตัวอย่างไป สิ่งสำคัญคือต้องทำการศึกษาและฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจากมหาวิทยาลัย หรือโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์ก็ตาม

 

โอกาส

โอกาสสำหรับ อาชีพ เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะดีมากขึ้น ธุรกิจต่าง ๆ กำลังมองหาผู้ที่มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

สำหรับใครที่กำลังมองตำแหน่งงานเหล่านี้ สามารถส่งเรซูเม่เข้ามาฝากประวัติกับทาง FDI Recruitment ได้เลย เพราะเรามีตำแหน่งงานที่หลากหลาย รอผู้สมัครทุกท่านอยู่ค่ะ

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร อยากทำงานด้านนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Recruiter

18 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

FDI Group ย้ายสำนักงานใหม่ พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญมากขึ้น

Recruiter

17 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

8 วิธีรับมือกับ ภาวะหมดไฟ ในการทำงาน หายนะเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

Recruiter

16 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน