ข่าวสาร กิจกรรม
หาพนักงาน

5 เทคนิคการ หาพนักงาน ที่มีทักษะเฉพาะทาง!

Recruiter

15 พฤษภาคม 2024

หาพนักงาน ที่มีทักษะเฉพาะนั้น อาจจะยากกว่าการหางานทั่วไป เนื่องด้วยจำนวนผู้สมัครที่มีทักษะตรงตามความต้องการขององค์กรมีจำนวนจำกัด  แต่ใช่ว่าจะหาพนักงานนั้น ๆ ยากเสมอไป  เพราะ FDI Recruitment ยังมีเทคนิคอยู่หลายอย่างที่จะช่วยให้องค์กรของเราสามารถหาพนักงานที่มีทักษะเฉพาะได้

 

1.กำหนดคุณสมบัติของพนักงานให้ชัดเจน

สิ่งแรกที่องค์กรต้องทำคือ กำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการให้ชัดเจน  โดยระบุทั้งทักษะ Hard Skills และ Soft Skills ที่จำเป็นต่อการทำงาน   ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรคัดกรองผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และช่วยให้มั่นใจว่าผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกมาสัมภาษณ์นั้น มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรจริง ๆ

 • ทักษะ Hard Skills: ระบุทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น ทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะการออกแบบกราฟิก ทักษะการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง เป็นต้น
 • ทักษะ Soft Skills: ระบุทักษะส่วนตัวที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
 • ประสบการณ์: ระบุประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการทำงาน และผลงานที่ผ่านมา
 • การศึกษา: ระบุวุฒิการศึกษา สาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่จบการศึกษา
 • คุณสมบัติอื่นๆ: ระบุคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น ภาษาต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น

หาพนักงาน

ตัวอย่าง:

สมมติว่าองค์กรต้องการหางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์   องค์กรควรระบุคุณสมบัติของพนักงานดังนี้

 • ทักษะ Hard Skills: ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา Java, Python, C++ ทักษะการใช้ฐานข้อมูล MySQL, PostgreSQL ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ทักษะการเขียน Unit Test
 • ทักษะ Soft Skills: ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์
 • ประสบการณ์: ประสบการณ์การทำงานเขียนโปรแกรม Java 2 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

2.ค้นหาพนักงานผ่านช่องทางที่เหมาะสม

มีหลายช่องทางที่องค์กรสามารถใช้ในการค้นหาพนักงานที่มีทักษะเฉพาะ  เช่น เว็บไซต์หางานออนไลน์  เว็บไซต์ของสมาคมวิชาชีพ   สถาบันการศึกษา   หรือการเข้าร่วมงานแสดงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร

 • เว็บไซต์หางานออนไลน์: เช่น JobThai, JobsDB
 • เว็บไซต์ของสมาคมวิชาชีพ: เช่น สมาคมวิศวกรไฟฟ้าแห่งประเทศไทย สมาคมนักบัญชีไทย
 • สถาบันการศึกษา: ติดต่อมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอประกาศรับสมัครงาน
 • Social Media: ติดตามกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร และประกาศรับสมัครงานในกลุ่ม
 • การแนะนำจากพนักงาน: พนักงานปัจจุบันขององค์กรอาจรู้จักบุคคลที่มีทักษะตรงตามความต้องการขององค์กร องค์กรสามารถขอให้พนักงานแนะนำบุคคลเหล่านี้มาสมัครงาน

3.ใช้ Social Media ในการหางาน

Social Media เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการหาพนักงานที่มีทักษะเฉพาะ องค์กรสามารถสร้างโปรไฟล์บน Social Media และใช้ช่องทางนี้ในการประกาศรับสมัครงาน ติดตามข่าวสารในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเข้าร่วมกลุ่มเพื่อ Networking กับผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ

 • สร้างโปรไฟล์บน Social Media: องค์กรควรสร้างโปรไฟล์บน Social Media เช่น Facebook, LinkedIn, Twitter
 • ประกาศรับสมัครงาน: องค์กรสามารถใช้ Social Media ในการประกาศรับสมัครงาน และติดตามข่าวสารในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

หาพนักงาน

4.เสนอสวัสดิการและผลตอบแทนที่น่าสนใจ

องค์กรต้องเสนอสวัสดิการและผลตอบแทนที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้พนักงานที่มีทักษะเฉพาะมาสมัครงานกับองค์กร   สวัสดิการและผลตอบแทนที่น่าสนใจอาจรวมถึง เงินเดือนที่สูง โบนัส ประกันสุขภาพ วันลาพักร้อน และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ

 • เงินเดือน: องค์กรควรเสนอเงินเดือนที่แข่งขันได้ และสอดคล้องกับทักษะ ประสบการณ์ และตลาดงาน
 • โบนัส: องค์กรสามารถเสนอโบนัส หรือรางวัลพิเศษ เพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประกันสุขภาพ: องค์กรควรเสนอประกันสุขภาพให้กับพนักงานและครอบครัว
 • วันลาพักร้อน: องค์กรควรเสนอวันลาพักร้อนให้กับพนักงานมากกว่ากฎหมายกำหนด

 

5.สัมภาษณ์ผู้สมัครอย่างมืออาชีพ

การสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะเฉพาะ   องค์กรควรเตรียมคำถามสัมภาษณ์ที่เหมาะสม   และสัมภาษณ์ผู้สมัครอย่างมืออาชีพ เพื่อประเมินทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ของผู้สมัครอย่างละเอียด

 • สร้างบรรยากาศที่ดี: องค์กรควรสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อให้ผู้สมัครรู้สึกผ่อนคลาย และสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
 • ถามคำถามปลายเปิด: องค์กรควรใช้คำถามปลายเปิด เพื่อกระตุ้นให้ผู้สมัครอธิบายประสบการณ์ และความคิดเห็นของตนเอง
 • ตั้งใจฟัง: องค์กรควรตั้งใจฟังคำตอบของผู้สมัคร และแสดงให้เห็นว่าสนใจในสิ่งที่ผู้สมัครพูด
 • ถามคำถามเพิ่มเติม: องค์กรควรถามคำถามเพิ่มเติม เพื่อเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ของผู้สมัคร
 • แจ้งผลการสัมภาษณ์: องค์กรควรแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครทราบโดยเร็วที่สุด

หาพนักงาน

หาพนักงาน ที่มีทักษะเฉพาะนั้น ต้องอาศัยความพยายามและกลยุทธ์ที่เหมาะสม องค์กรที่สามารถใช้เทคนิคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถหางานพนักงานที่มีทักษะตรงตามความต้องการขององค์กรได้อย่างแน่นอน

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

หาพนักงานบัญชี อย่างไรให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพ

FDI Recruitment

17 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

6 เครื่องมือ หาคนทำงาน ให้ได้พนักงานที่ต้องการ

FDI Recruitment

14 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

ฝากประวัติ แล้วเงียบ? ปรับเรซูเม่อย่างไรให้ตรงใจบริษัท

FDI Recruitment

10 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน