ข่าวสาร กิจกรรม
เลือกงาน

7 วิธี เลือกงาน อย่างไรให้ไม่ผิดพลาด

Recruiter

5 มิถุนายน 2024

การทำงานถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้นการตัดสินใจ เลือกงาน ที่ดีจะส่งผลต่อความสุข ความสำเร็จ และอนาคตของเราอย่างแน่นอน อีกทั้งหากเลือกงานผิดพลาดก็อาจจะนำไปสู่ความเครียด ความไม่พอใจ และความเสียใจได้ ดังนั้นเพื่อช่วยให้เราสามารถเลือกงานได้อย่างมั่นใจและไม่ผิดพลาด FDI Recruitment ขอเสนอ 7 วิธี เลือกงาน อย่างไรให้ไม่ผิดพลาด ดังต่อไปนี้

1.เข้าใจตัวเราเอง

ก่อนอื่นเราต้องรู้จัก และเข้าใจตัวเองให้ดีก่อน เข้าใจความชอบ ความสนใจ ทักษะ และจุดแข็ง ลองถามตัวเองว่าชอบอะไร เก่งอะไร ต้องการอะไรจากงาน การเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้จะช่วยให้เลือกงานที่เหมาะกับเราได้มากขึ้น

 • ลองทำแบบทดสอบวัดความชอบ (aptitude test)
 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และทักษะของตัวเอง
 • เขียนรายการสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ และสิ่งที่อยากทำ
 • พูดคุยกับครอบครัว เพื่อน เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ

ตัวอย่าง: A ชอบงานที่ท้าทาย ชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์ และชอบการประสานงานกับผู้คน เขาจึงตัดสินใจเลือกเรียนต่อด้านออกแบบกราฟิก

เลือกงาน

 

2.ศึกษาข้อมูลงานที่เราสนใจ

เมื่อรู้จักตัวเองแล้ว ก็ถึงเวลาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างๆ  ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เงินเดือน โอกาสความก้าวหน้า และสภาพแวดล้อมการทำงาน เปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆ แหล่งเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง

 • ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจจากเว็บไซต์ หนังสือ หรือบทความ
 • พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในสายงานที่เราสนใจ

ตัวอย่าง: B ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพนักบัญชีจากเว็บไซต์ของสมาคมนักบัญชี เธอเปรียบเทียบข้อมูลเงินเดือน สวัสดิการ และโอกาสก้าวหน้าจากหลายๆ บริษัท ประกอบการตัดสินใจ

 

3.ตั้งเป้าหมายให้ชัด

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการอะไรจากงาน ต้องการเงินเดือนสูง? ต้องการความมั่นคง? ต้องการโอกาสพัฒนา? การตั้งเป้าหมายจะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกงานได้ง่ายขึ้น

 • กำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวสำหรับอาชีพของเรา
 • คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่?
 • คุณต้องการทำงานในสายงานไหน?
 • คุณต้องการทำงานในบริษัทขนาดไหน?
 • คุณต้องการทำงานในต่างประเทศหรือไม่?

ตัวอย่าง: A ตั้งเป้าหมายระยะสั้นว่าเธอต้องการหางานที่มีเงินเดือน 20,000 บาทต่อเดือน  เธอตั้งเป้าหมายระยะยาวว่าเธอต้องการเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินภายใน 5 ปี

 

4.พิจารณาปัจจัยต่างๆ

มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกงาน เช่น เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสก้าวหน้า สภาพแวดล้อมการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และระยะทางในการเดินทาง  ลองจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเหล่านี้และเลือกงานที่ตรงกับความต้องการของคุณ

 • เงินเดือน
 • สวัสดิการ
 • โอกาสก้าวหน้า
 • สภาพแวดล้อมการทำงาน
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ระยะทางในการเดินทาง
 • ความมั่นคงของงาน

ตัวอย่าง: ต้นต้อพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสก้าวหน้า และสภาพแวดล้อมการทำงาน  เขาตัดสินใจเลือกทำงานในบริษัทขนาดเล็กที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานแบบสบายๆ แม้ว่าเงินเดือนจะน้อยกว่าบริษัทใหญ่ๆ

เลือกงาน

 

5.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการหางาน หรือนักแนะแนวอาชีพ พวกเขาสามารถให้คำแนะนำและช่วยเลือกงานที่เหมาะกับคุณ

 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการหางาน หรือนักแนะแนวอาชีพ
 • พวกเขาสามารถให้คำแนะนำและช่วยคุณเลือกงานที่เหมาะกับคุณ
 • พูดคุยกับครอบครัว เพื่อน เกี่ยวกับอาชีพที่คุณสนใจ

ตัวอย่าง: A ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการหางานเกี่ยวกับวิธีการเขียนเรซูเม่และจดหมายสมัครงาน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการหางานยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานอีกด้วย

 

6.ลงมือทำจริง

ลองหางานอินเทิร์น หรือทำงานพาร์ทไทม์ในสายงานที่คุณสนใจ การลองทำจะช่วยให้เข้าใจงานและตัดสินใจได้ว่าชอบงานนั้นหรือไม่

 • หางานอินเทิร์น หรือทำงานพาร์ทไทม์ในสายงานที่สนใจ
 • การลองทำจะช่วยให้เราเข้าใจงานและตัดสินใจได้ว่าชอบงานนั้นหรือไม่
 • อาสาสมัครทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สนใจ

ตัวอย่าง: A หางานอินเทิร์นในบริษัทโฆษณา การลองทำช่วยให้เขาตัดสินใจได้ว่าเขาชอบงานด้านโฆษณาและต้องการเรียนต่อด้านนี้

 

7.อย่ารีบร้อน

การเลือกงานเป็นเรื่องสำคัญ อย่ารีบร้อนตัดสินใจ ใช้เวลาศึกษาข้อมูล พิจารณาปัจจัยต่างๆ และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เมื่อมั่นใจแล้วค่อยตัดสินใจเลือก

 • การเลือกงานเป็นเรื่องสำคัญ อย่ารีบร้อนตัดสินใจ
 • ใช้เวลาศึกษาข้อมูล พิจารณาปัจจัยต่างๆ และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
 • เมื่อมั่นใจแล้วค่อยตัดสินใจเลือก

ตัวอย่าง: A ศึกษาข้อมูลและพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกงาน เธอใช้เวลาหลายเดือนในการหางานและสัมภาษณ์งานหลายครั้ง ในที่สุดเธอก็ได้งานที่เธอต้องการ

ไม่มีงานไหนที่สมบูรณ์แบบ  ทุกงานมีข้อดีและข้อเสีย  สิ่งสำคัญคือคุณต้องเลือกงานที่เหมาะกับคุณและทำให้คุณมีความสุข

เลือกงาน

 

เคล็ดลับเพิ่มเติมในการเลือกงาน

 • เขียนเรซูเม่และจดหมายสมัครงานที่น่าสนใจ
 • ฝึกฝนการสัมภาษณ์งาน
 • ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสายงานที่สนใจ
 • อย่ายอมแพ้ต่อการสัมภาษณ์งาน

ซึ่งการเตรียมตัวและวางแผนอย่างรอบคอบ  จะสามารถช่วยให้เราเลือกงานที่เหมาะ และประสบความสำเร็จในอาชีพของเราได้เป็นอย่างดี

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

recruitment consultant คืออะไร อยากทำตำแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

Recruiter

21 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

แนะนำ เว็บหางานออนไลน์ เงินเดือนสูง! สมัครงานฟรี!

Recruiter

19 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

เจาะลึกตำแหน่ง Recruiter ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ถึงได้เป็นนักสรรหามือโปร!

FDI Recruitment

14 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน