ข่าวสาร กิจกรรม
อาชีพ

7 เทคนิคสัมภาษณ์งาน พร้อมคำถามสัมภาษณ์งานยอดฮิต!

FDI Recruitment

28 มิถุนายน 2024

การเข้าสัมภาษณ์งานเปรียบเสมือนด่านสุดท้ายที่เราต้องผ่านไปให้ได้ เพื่อโอกาสในการเข้าร่วมงานกับบริษัท ในตำแหน่งงานตามที่เราต้องการ ในบทความนี้ FDI Recruitment จะมาแนะนำ 8 เทคนิคสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างความประทับใจให้แก่กรรมการ จนคว้าตำแหน่งได้สำเร็จ พร้อมเผยคำถามสัมภาษณ์งานยอดฮิต ให้ทุกคนได้เตรียมตัวสำหรับการตอบคำถามอีกด้วย

 

1.ศึกษาข้อมูลบริษัทและตำแหน่งงานให้ละเอียด

ก่อนไปสัมภาษณ์งาน ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ประวัติ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลิตภัณฑ์หรือ รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กร ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่สมัคร หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติที่ต้องการ และอย่าลืมแสดงให้กรรมการเห็นว่าเรามีความสนใจในบริษัทและตำแหน่งงานนี้มาแค่ไหน

เทคนิคสัมภาษณ์งาน

2.เตรียมชุดสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย

การแต่งกายสุภาพ แสดงถึงความใส่ใจและความเป็นมืออาชีพ เลือกชุดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เสื้อผ้าสะอาด รีดเรียบ รองเท้าที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงเครื่องประดับที่ดูเยอะจนเกินไป

 

3.เตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารเช้า ฝึกฝนการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบสมัครงาน ประวัติย่อ สำเนาบัตรประชาชน ไปถึงสถานที่สัมภาษณ์งานให้ตรงเวลา

 

4.รักษาบุคลิกภาพให้มั่นใจ

ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงท่าทางที่สุภาพ มั่นใจ สบตาผู้สัมภาษณ์ พูดจาชัดถ้อยชัดคำ ฟังคำถามให้เข้าใจ ตอบคำถามตรงประเด็น  หลีกเลี่ยงการพูดจาโอ้อวด

 

5.แสดงความสนใจและความกระตือรือร้น

แสดงให้กรรมการเห็นว่าคุณมีความสนใจในบริษัทและตำแหน่งงานนี้อย่างแท้จริง ถามคำถามเกี่ยวกับงาน แสดงความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

6.เตรียมคำถามสำหรับสัมภาษณ์

การเตรียมคำถามแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสนใจในบริษัทและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  ตัวอย่างคำถาม เช่น  วัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร โอกาสในการเติบโตในสายงานมีอะไรบ้าง สวัสดิการและผลตอบแทนเป็นอย่างไร

 

7.แสดงความขอบคุณ

ขอบคุณกรรมการสำหรับเวลาและโอกาส แสดงความสนใจในตำแหน่งงานอีกครั้ง และแจ้งข้อมูลติดต่อให้ชัดเจน

เทคนิคสัมภาษณ์งาน

คำถามสัมภาษณ์งานยอดฮิต

แนะนำตัวสั้น ๆ เกี่ยวกับตัวเอง

ตัวอย่างคำตอบ:

ดิฉันชื่อ [ชื่อของคุณ] จบการศึกษาจาก [ชื่อมหาวิทยาลัย] สาขา [ชื่อสาขา] มีประสบการณ์การทำงาน [จำนวนปี] ปี ในตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] ที่ [ชื่อบริษัท] ทักษะที่โดดเด่นของดิฉันคือ [ทักษะ 1] , [ทักษะ 2] , และ [ทักษะ 3] ดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เรียนรู้เร็ว ทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความสนใจใน [ชื่อตำแหน่ง] ของบริษัท [ชื่อบริษัท] เป็นอย่างมาก

ทำไมถึงสนใจสมัครงานในตำแหน่งนี้?

ตัวอย่างคำตอบ:

ดิฉันสนใจสมัครงานในตำแหน่งนี้เพราะ [เหตุผล 1] , [เหตุผล 2] , และ [เหตุผล 3] ดิฉันมั่นใจว่าทักษะและประสบการณ์ของดิฉันจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งนี้ และดิฉันพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร?

ตัวอย่างคำตอบ:

จุดแข็ง: ดิฉันมีจุดแข็งคือ [ทักษะ 1] , [ทักษะ 2] , และ [ทักษะ 3] ตัวอย่างเช่น [ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่แสดงถึงจุดแข็ง]

จุดอ่อน: ดิฉันมีจุดอ่อนคือ [จุดอ่อน] แต่ดิฉันกำลังพยายามพัฒนา [วิธีการพัฒนา] ตัวอย่างเช่น [ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่แสดงถึงวิธีการพัฒนา]

เล่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

ตัวอย่างคำตอบ:

ดิฉันเคยทำงานที่ [ชื่อบริษัท] ในตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] หน้าที่ความรับผิดชอบหลักคือ [อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบ] ดิฉันประสบความสำเร็จใน [อธิบายความสำเร็จ] ดิฉันได้เรียนรู้ [อธิบายสิ่งที่เรียนรู้] ประสบการณ์นี้สอนให้ดิฉัน [อธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้]

ทำไมถึงลาออกจากงานเก่า?

ตัวอย่างคำตอบ:

ดิฉันลาออกจากงานเก่าเพราะ [เหตุผล 1] , [เหตุผล 2] , และ [เหตุผล 3] ดิฉันคิดว่า [อธิบายเหตุผล] ดิฉันมั่นใจว่าการลาออกครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และดิฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับ [ชื่อบริษัท]

เทคนิคสัมภาษณ์งาน

คุณคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่?

ตัวอย่างคำตอบ:

ดิฉันคาดหวังเงินเดือนอยู่ที่ [ช่วงเงินเดือน] ดิฉันพิจารณาจาก [ปัจจัย 1] , [ปัจจัย 2] , และ [ปัจจัย 3] ดิฉันมั่นใจว่าเงินเดือนที่ดิฉันเสนอนั้นสอดคล้องกับทักษะ ประสบการณ์ และคุณค่าของดิฉัน

คุณมีข้อเสียอะไรบ้าง?

ตัวอย่างคำตอบ:

ดิฉันมีข้อเสียคือ [จุดอ่อน] แต่ดิฉันกำลังพยายามพัฒนา [วิธีการพัฒนา] ตัวอย่างเช่น [ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่แสดงถึงวิธีการพัฒนา] ดิฉันมั่นใจว่าข้อเสียนี้จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของดิฉัน

คุณมีคำถามอะไรสำหรับเราไหม?

ตัวอย่างคำถาม:

  • วัฒนธรรมองค์กรของ [ชื่อบริษัท] เป็นอย่างไร?
  • โอกาสในการเติบโตในสายงาน [ชื่อสายงาน] มีอะไรบ้าง?
  • สวัสดิการและผลตอบแทนเป็นอย่างไร?
  • [คำถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานหรือบริษัท]

สำหรับคนที่กำลังหางาน สมัครงาน หรือ มีนัดสัมภาษณ์งาน ลองนำทั้ง 8 เทคนิคสัมภาษณ์งานที่เราได้แนะนำไป ปรับใช้ให้เข้ากับตำแหน่งงานที่เราสมัครดูนะคะ รับรองว่าจะช่วยให้การสัมภาษณ์งานเป็นที่น่าประทับใจต่อกรรมการ และมีโอกาสได้ตำแหน่งงานที่ต้องการอย่างแน่นอน

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร อยากทำงานด้านนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Recruiter

18 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

FDI Group ย้ายสำนักงานใหม่ พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญมากขึ้น

Recruiter

17 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

8 วิธีรับมือกับ ภาวะหมดไฟ ในการทำงาน หายนะเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

Recruiter

16 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน