ข่าวสาร กิจกรรม

8 คำถามสัมภาษณ์งาน IT พร้อมแนวทางตอบแบบมือโปร

FDI Recruitment

7 มิถุนายน 2024

การ คำถามสัมภาษณ์งาน IT นั้น ผู้สมัครจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย ประกอบกับความมั่นใจและไหวพริบในการตอบคำถาม ในบทความนี้ FDI Recruitment ขอนำเสนอ 10 คำถามสัมภาษณ์งานไอทีที่พบได้บ่อย พร้อมแนวทางการตอบคำถามแบบมือโปร เพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวและผ่านด่านการสัมภาษณ์ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ

 

1.เล่าประสบการณ์การทำงานด้านไอทีของคุณ

คำถามสัมภาษณ์งาน IT คำถามนี้มุ่งประเมินประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานไอทีของเรา ควรเตรียมตัวโดยเรียบเรียงประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร เน้นทักษะสำคัญ ผลงานที่โดดเด่น และความสำเร็จที่วัดผลได้

แนวทางการตอบ:

 • เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวและตำแหน่งงานที่เคยทำ
 • อธิบายประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานไอที เน้นทักษะที่สำคัญ
 • ยกตัวอย่างผลงานที่โดดเด่น และความสำเร็จที่วัดผลได้
 • เชื่อมโยงประสบการณ์กับทักษะที่จำเป็นสำหรับงานที่สมัคร

คำถามสัมภาษณ์งาน IT

2.อะไรคือจุดแข็งของคุณในด้านไอที

คำถามนี้ต้องการทราบจุดเด่นของเราที่เกี่ยวข้องกับงานไอที เตรียมตัวโดยวิเคราะห์จุดแข็ง ทักษะ และความสามารถของเรา มุ่งเน้นไปที่จุดเด่นที่ตรงกับความต้องการของงาน

แนวทางการตอบ:

 • ระบุจุดแข็งที่เกี่ยวข้องกับงานไอที เช่น ทักษะการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ระบบ ฯลฯ
 • อธิบายจุดแข็งของเราอย่างชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 • เน้นว่าจุดแข็งของเราจะส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างไร

 

3.อะไรคือจุดอ่อนของคุณในด้านไอที

คำถามนี้ต้องการประเมินว่าเรามีจุดอ่อนอะไร และเราสามารถรับมือกับจุดอ่อนเหล่านั้นอย่างไร เตรียมตัวโดยวิเคราะห์จุดอ่อนของเรา มุ่งเน้นไปที่จุดอ่อนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และแสดงให้เห็นว่าเราพยายามพัฒนาจุดอ่อนเหล่านั้นอย่างไร

แนวทางการตอบ:

 • ระบุจุดอ่อนของเราในด้านไอทีอย่างตรงไปตรงมา
 • อธิบายว่ารับมือกับจุดอ่อนเหล่านั้นอย่างไร เช่น การฝึกอบรม การศึกษาเพิ่มเติม ฯลฯ
 • เน้นว่าเรามีแผนพัฒนาจุดอ่อนเหล่านั้นอย่างไร และจะส่งผลต่อการทำงานอย่างไร

4.คุณรู้จักเทคโนโลยีอะไรบ้าง

คำถามนี้ต้องการทราบความรู้ด้านเทคโนโลยีของเรา เตรียมตัวโดยศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่สำคัญและทันสมัย

แนวทางการตอบ:

 • ระบุเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร เช่น ภาษาโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ
 • อธิบายความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านั้น
 • แสดงความสนใจและความใฝ่รู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ

5.มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

คำถามสัมภาษณ์งาน IT คำถามนี้ต้องการประเมินทักษะการแก้ปัญหาของเรา เตรียมตัวโดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหา มุ่งเน้นไปที่วิธีการคิด วิธีการแก้ปัญหา และผลลัพธ์ที่ได้

แนวทางการตอบ:

 • อธิบายวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
 • ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหา
 • อธิบายวิธีการคิด วิธีการแก้ปัญหา และผลลัพธ์ที่ได้
 • เน้นทักษะการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการสื่อสาร

คำถามสัมภาษณ์งาน IT

6.คุณมีประสบการณ์กับการทำงานเป็นทีมหรือไม่

คำถามนี้ต้องการประเมินทักษะการทำงานเป็นทีมของเรา เตรียมตัวโดยยกตัวอย่างประสบการณ์การทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นไปที่บทบาทของเราในทีม ผลงานของทีม และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

แนวทางการตอบ:

 • ยกตัวอย่างประสบการณ์การทำงานเป็นทีม
 • แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
 • ยกตัวอย่างที่แสดงความสำเร็จของทีม

7.คุณเคยทำงานกับโปรเจคใหญ่ ๆ หรือไม่

คำถามนี้ต้องการทราบประสบการณ์ของเราในการทำงานกับโปรเจคใหญ่ ๆ เตรียมตัวโดยยกตัวอย่างโปรเจคที่เคยทำ มุ่งเน้นไปที่บทบาทของเราในโปรเจค ความรับผิดชอบ ผลงาน และทักษะที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการตอบ:

 • ระบุโปรเจคใหญ่ ๆ ที่เคยทำ
 • อธิบายบทบาทของเราในโปรเจค ความรับผิดชอบ และผลงาน
 • เน้นทักษะที่เกี่ยวข้องกับโปรเจค เช่น การจัดการ การวางแผน การสื่อสาร ฯลฯ
 • อธิบายผลลัพธ์ของโปรเจค และความสำเร็จที่วัดผลได้

8.คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอหรือไม่

คำถามสัมภาษณ์งาน IT คำถามนี้ต้องการประเมินความใฝ่รู้และความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยยกตัวอย่างวิธีการเรียนรู้ของเรา มุ่งเน้นไปที่ความสนใจ แหล่งความรู้ และผลลัพธ์

แนวทางการตอบ:

 • อธิบายวิธีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ของคุณ เช่น การอ่าน การฝึกอบรม การเข้าร่วมสัมมนา ฯลฯ
 • ยกตัวอย่างแหล่งความรู้ที่คุณติดตาม
 • อธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เช่น ทักษะใหม่ ๆ ความรู้ใหม่ ๆ ฯลฯ
 • แสดงความสนใจและความใฝ่รู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ

คำถามสัมภาษณ์งาน IT

เคล็ดลับเพิ่มเติม คำถามสัมภาษณ์งาน IT

 • ฝึกฝนการตอบคำถามสัมภาษณ์ล่วงหน้า
 • แต่งกายสุภาพและตรงต่อเวลา
 • แสดงความมั่นใจและกระตือรือร้น
 • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แสดงความขอบคุณสำหรับโอกาสในการสัมภาษณ์

บทความนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นในการ คำถามสัมภาษณ์งาน IT เท่านั้น อาจจะต้องปรับแต่งคำตอบให้เหมาะสมกับประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถของคุณ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและตำแหน่งงานที่สมัคร เตรียมตัวให้พร้อม และแสดงความมั่นใจก็จะผ่านด่านการสัมภาษณ์และคว้าโอกาสทางการงานได้สำเร็จ

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

recruitment consultant คืออะไร อยากทำตำแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

Recruiter

21 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

แนะนำ เว็บหางานออนไลน์ เงินเดือนสูง! สมัครงานฟรี!

Recruiter

19 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

เจาะลึกตำแหน่ง Recruiter ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ถึงได้เป็นนักสรรหามือโปร!

FDI Recruitment

14 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน