ข่าวสาร กิจกรรม
headhunter Thailand

headhunter Thailand คืออะไร อยากทำงานแบบนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

FDI Recruitment

31 ธันวาคม 2023

Headhunter หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคคล ซึ่งเป็นอาชีพที่มีหน้าที่ในการสรรหาบุคลากรที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง หรือที่เรียกว่า “High-Profile Candidate” เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางสูง โดย headhunter thailand จะทำงานให้กับบริษัทที่กำลังมองหาพนักงานที่ต้องการ โดยจะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทผู้ว่าจ้างเท่านั้น โดยจะมีความแตกต่างจาก Recruiter เนื่องจาก Headhunter จะมุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งระดับสูง หรือในบางครั้งอาจจะมุ่นเน้นไปที่ตัวบุคคล ระบุชื่อบุคคล / ตำแหน่ง / องค์กร มาให้เลยทีเดียว เช่น บริษัทต้องการคุณ A ตำแหน่ง CFO จากบริษัท B เป็นต้น

ซึ่งอาชีพ headhunter thailand เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจที่มีสูงขึ้น ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถสูงมาช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ headhunter Thailand มีบทบาทสำคัญในการช่วยค้นหาและสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมให้กับบริษัทต่างๆ นั่นเอง

headhunter Thailand

หน้าที่หลักของ Headhunter

ไม่ว่าจะ Headhunter หรือ headhunter Thailand หน้าที่หลักก็คือการสรรหาบุคลากรที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงให้กับบริษัท โดย Headhunter มีหน้าที่ดังนี้

 • วิเคราะห์ความต้องการบุคลากรของบริษัทผู้ว่าจ้าง
 • ค้นหาและสรรหาผู้สมัครที่เหมาะสมตามความต้องการของบริษัทผู้ว่าจ้าง
 • ติดต่อและสัมภาษณ์ผู้สมัคร
 • นำเสนอผู้สมัครให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง

คุณสมบัติของ Headhunter

หากต้องการทำงานเป็น Headhunter นั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ทักษะด้านการสรรหาบุคลากร Headhunter ต้องมีทักษะด้านการสรรหาบุคลากรที่ดี โดยต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรของบริษัทผู้ว่าจ้าง ค้นหาและสรรหาผู้สมัครที่เหมาะสมตามความต้องการของบริษัทผู้ว่าจ้าง ติดต่อและสัมภาษณ์ผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการสัมภาษณ์ Headhunter จะต้องสามารถสัมภาษณ์ผู้สมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของบริษัท
 • ทักษะด้านการสื่อสาร Headhunter ต้องมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี โดยต้องสามารถสื่อสารกับบริษัทผู้ว่าจ้าง ผู้สมัคร และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง Headhunter ต้องสามารถพูดคุย เจรจาต่อรองกับบุคคลระดับสูง ที่มีตัวเลือกเยอะ หรือในบางครั้งอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนงานในขณะนั้น โดยต้องสามารถโน้มน้าวเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้
 • ทักษะด้านความสัมพันธ์ Headhunter จะต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งบริษัทและผู้สมัครงาน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
 • ทักษะด้านเครือข่าย Headhunter ต้องมีทักษะด้านเครือข่ายที่ดี โดยต้องสามารถสร้างเครือข่ายกับบุคคลต่างๆ ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะด้านความเป็นมืออาชีพ Headhunter ต้องมีทักษะด้านความเป็นมืออาชีพ โดยต้องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา และรักษาความลับของข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากทักษะและคุณสมบัติข้างต้นแล้ว Headhunter ที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี และมีความอดทนสูง เนื่องจากจะต้องทำงานกับผู้คนหลากหลายประเภท และจะต้องสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

headhunter Thailand

แนวทางการเข้าสู่อาชีพ Headhunter

หากสนใจทำงานเป็น Headhunter หรือ headhunter Thailand นั้น สามารถทำได้ดังนี้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยสาขาที่เรียนไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากรโดยตรง แต่ควรมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น บริหารธุรกิจ การตลาด ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ Headhunter : ทำความรู้จักกับอาชีพ Headhunter ให้ดี ทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น รวมไปถึงแนวทางในการประกอบอาชีพ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1-2 ปี จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็น Headhunter
 • เข้าอบรมหลักสูตรการสรรหาบุคลากร หลักสูตรการสรรหาบุคลากรจะช่วยพัฒนาทักษะด้านการสรรหาบุคลากรให้กับคุณได้
 • สร้างเครือข่าย สร้างเครือข่ายกับบุคคลในวงการ Headhunter เพื่อหางานและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น
 • สมัครงานกับบริษัทจัดหางาน ในปัจจุบันมีบริษัทจัดหางานจำนวนมากที่เปิดรับสมัคร Headhunter คุณสามารถสมัครงานกับบริษัทจัดหางานเหล่านี้ได้

headhunter Thailand

อาชีพ headhunter thailand เป็นอาชีพที่มีรายได้สูง มีโอกาสเติบโต เส้นทางอาชีพสามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย แต่แน่นอนว่าต้องอาศัยความท้าทายและต้องมีความรับผิดชอบสูง แต่หาก headhunter Thailand มีทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของบริษัทต่างๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้อย่างแน่นอน สำหรับใครที่สนใจ อาจจะเริ่มทำจากอาชีพ Recruiter ก่อน เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นแล้ว ก็จะสามารถขยับขึ้นไปทำในตำแหน่งของ Headhunter ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

FDI Recruitment

🔎 Line@ : @jobfdi
📞 Phone : 02 626 5999
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🌐 www.fdirecruit.co.th

เรื่องล่าสุด

อยากเป็นล่าม โรงงานญี่ปุ่น ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้!

Recruiter

20 กุมภาพันธ์ 2024

อ่านต่อ

เคล็ดลับ หางานบัญชี จบใหม่ แบบไม่มีประสบการณ์ ให้ได้งานตรงใจ!

Recruiter

13 กุมภาพันธ์ 2024

อ่านต่อ

เคล็ดลับ หางานเลขานุการ ให้ได้รายได้สูง!

Recruiter

7 กุมภาพันธ์ 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน