ข่าวสาร กิจกรรม
headhunter Thailand

headhunter Thailand คืออะไร อยากทำงานแบบนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

FDI Recruitment

31 ธันวาคม 2023

Headhunter หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคคล ซึ่งเป็นอาชีพที่มีหน้าที่ในการสรรหาบุคลากรที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง หรือที่เรียกว่า “High-Profile Candidate” เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางสูง โดย headhunter thailand จะทำงานให้กับบริษัทที่กำลังมองหาพนักงานที่ต้องการ โดยจะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทผู้ว่าจ้างเท่านั้น โดยจะมีความแตกต่างจาก Recruiter เนื่องจาก Headhunter จะมุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งระดับสูง หรือในบางครั้งอาจจะมุ่นเน้นไปที่ตัวบุคคล ระบุชื่อบุคคล / ตำแหน่ง / องค์กร มาให้เลยทีเดียว เช่น บริษัทต้องการคุณ A ตำแหน่ง CFO จากบริษัท B เป็นต้น

ซึ่งอาชีพ headhunter thailand เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจที่มีสูงขึ้น ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถสูงมาช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ headhunter Thailand มีบทบาทสำคัญในการช่วยค้นหาและสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมให้กับบริษัทต่างๆ นั่นเอง

headhunter Thailand

หน้าที่หลักของ Headhunter

ไม่ว่าจะ Headhunter หรือ headhunter Thailand หน้าที่หลักก็คือการสรรหาบุคลากรที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงให้กับบริษัท โดย Headhunter มีหน้าที่ดังนี้

 • วิเคราะห์ความต้องการบุคลากรของบริษัทผู้ว่าจ้าง
 • ค้นหาและสรรหาผู้สมัครที่เหมาะสมตามความต้องการของบริษัทผู้ว่าจ้าง
 • ติดต่อและสัมภาษณ์ผู้สมัคร
 • นำเสนอผู้สมัครให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง

คุณสมบัติของ Headhunter

หากต้องการทำงานเป็น Headhunter นั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ทักษะด้านการสรรหาบุคลากร Headhunter ต้องมีทักษะด้านการสรรหาบุคลากรที่ดี โดยต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรของบริษัทผู้ว่าจ้าง ค้นหาและสรรหาผู้สมัครที่เหมาะสมตามความต้องการของบริษัทผู้ว่าจ้าง ติดต่อและสัมภาษณ์ผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการสัมภาษณ์ Headhunter จะต้องสามารถสัมภาษณ์ผู้สมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของบริษัท
 • ทักษะด้านการสื่อสาร Headhunter ต้องมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี โดยต้องสามารถสื่อสารกับบริษัทผู้ว่าจ้าง ผู้สมัคร และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง Headhunter ต้องสามารถพูดคุย เจรจาต่อรองกับบุคคลระดับสูง ที่มีตัวเลือกเยอะ หรือในบางครั้งอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนงานในขณะนั้น โดยต้องสามารถโน้มน้าวเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้
 • ทักษะด้านความสัมพันธ์ Headhunter จะต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งบริษัทและผู้สมัครงาน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
 • ทักษะด้านเครือข่าย Headhunter ต้องมีทักษะด้านเครือข่ายที่ดี โดยต้องสามารถสร้างเครือข่ายกับบุคคลต่างๆ ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะด้านความเป็นมืออาชีพ Headhunter ต้องมีทักษะด้านความเป็นมืออาชีพ โดยต้องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา และรักษาความลับของข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากทักษะและคุณสมบัติข้างต้นแล้ว Headhunter ที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี และมีความอดทนสูง เนื่องจากจะต้องทำงานกับผู้คนหลากหลายประเภท และจะต้องสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

headhunter Thailand

แนวทางการเข้าสู่อาชีพ Headhunter

หากสนใจทำงานเป็น Headhunter หรือ headhunter Thailand นั้น สามารถทำได้ดังนี้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยสาขาที่เรียนไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากรโดยตรง แต่ควรมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น บริหารธุรกิจ การตลาด ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ Headhunter : ทำความรู้จักกับอาชีพ Headhunter ให้ดี ทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น รวมไปถึงแนวทางในการประกอบอาชีพ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1-2 ปี จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็น Headhunter
 • เข้าอบรมหลักสูตรการสรรหาบุคลากร หลักสูตรการสรรหาบุคลากรจะช่วยพัฒนาทักษะด้านการสรรหาบุคลากรให้กับคุณได้
 • สร้างเครือข่าย สร้างเครือข่ายกับบุคคลในวงการ Headhunter เพื่อหางานและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น
 • สมัครงานกับบริษัทจัดหางาน ในปัจจุบันมีบริษัทจัดหางานจำนวนมากที่เปิดรับสมัคร Headhunter คุณสามารถสมัครงานกับบริษัทจัดหางานเหล่านี้ได้

headhunter Thailand

อาชีพ headhunter thailand เป็นอาชีพที่มีรายได้สูง มีโอกาสเติบโต เส้นทางอาชีพสามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย แต่แน่นอนว่าต้องอาศัยความท้าทายและต้องมีความรับผิดชอบสูง แต่หาก headhunter Thailand มีทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของบริษัทต่างๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้อย่างแน่นอน สำหรับใครที่สนใจ อาจจะเริ่มทำจากอาชีพ Recruiter ก่อน เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นแล้ว ก็จะสามารถขยับขึ้นไปทำในตำแหน่งของ Headhunter ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

FDI Recruitment

🔎 Line@ : @jobfdi
📞 Phone : 02 626 5999
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🌐 www.fdirecruit.co.th

เรื่องล่าสุด

recruitment consultant คืออะไร อยากทำตำแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

Recruiter

21 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

แนะนำ เว็บหางานออนไลน์ เงินเดือนสูง! สมัครงานฟรี!

Recruiter

19 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

เจาะลึกตำแหน่ง Recruiter ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ถึงได้เป็นนักสรรหามือโปร!

FDI Recruitment

14 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน