ข่าวสาร กิจกรรม
recruitment agency

recruitment agency บริษัทจัดหางาน และ ช่วยหาคนทำงาน!

FDI Recruitment

30 ธันวาคม 2023

ในยุคปัจจุบัน ตลาดแรงงานมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ตรงกับความต้องการขององค์กร ซึ่งการหาบุคลากรที่ตรงกับความต้องการนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัทจัดหางาน หรือ Recruitment agency จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยหาคนทำงานให้กับองค์กรต่างๆ

ความหมายของบริษัทหางาน

Recruitment agency หรือ บริษัทจัดหางาน คือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสรรหาและจัดหาบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆ โดยทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของผู้สมัครงานจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลของบริษัทจัดหางานเอง เว็บไซต์หางาน เครือข่ายของพนักงานของบริษัทจัดหางาน และสื่อโฆษณาต่าง ๆ จากนั้นจะดำเนินการคัดกรอง สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรนั้นๆ แล้วจึงนำเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาการจ้างงานต่อไป โดยอาจดำเนินการเองหรืออาจร่วมมือกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันฝึกอบรม เป็นต้น

บทบาทของบริษัทหางาน

Recruitment agency มีบทบาทสำคัญในการช่วยสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมให้กับองค์กรต่างๆ ดังนี้

 • ช่วยองค์กรประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร โดยบริษัทจัดหางานจะทำหน้าที่แทนองค์กรในการติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครงาน ดำเนินการสัมภาษณ์และทดสอบผู้สมัครงาน และดำเนินการเจรจาเรื่องเงินเดือนและผลประโยชน์เบื้องต้นต่าง ๆ กับพนักงานใหม่ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระงานขององค์กร
 • ช่วยเพิ่มโอกาสในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กร
 • ช่วยให้องค์กรสามารถสรรหาบุคลากรที่ตรงกับความต้องการขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดความเสี่ยงในการสรรหาบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Recruitment agency ยังสามารถช่วยองค์กรในการสรรหาบุคลากรเฉพาะทาง หรือบุคลากรที่หายาก ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับองค์กรที่จะสรรหาบุคลากรเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง หรือในการสรรหาบุคลากรในต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Recruitment agency

ใช้บริการบริษัทหางาน หรือ Recruitment agency ..ดียังไง

ประโยชน์ของบริษัทจัดหางานสำหรับบุคคลทั่วไป

 • ช่วยให้หางานได้ง่ายขึ้น โดยบริษัทจัดหางานจะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างจากนายจ้าง และทำหน้าที่ในการช่วยบุคคลทั่วไปในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน
 • ช่วยให้มีโอกาสได้งานมากขึ้น โดยบริษัทจัดหางานจะทำหน้าที่ในการคัดเลือกผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
 • ช่วยให้ได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทจัดหางานจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือบุคคลทั่วไปในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

ประโยชน์ของบริษัทจัดหางานสำหรับนายจ้าง

 • ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหาพนักงาน โดย Recruitment agency จะทำหน้าที่ในการสรรหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
 • ช่วยให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตนเอง โดย Recruitment agencyจะทำหน้าที่ในการคัดเลือกผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
 • ช่วยเพิ่มโอกาสในการหาพนักงานที่มีคุณภาพ โดย Recruitment agency จะมีฐานข้อมูลของผู้สมัครงานจำนวนมากให้เลือกสรร

 

สิ่งที่ควรพิจารณาในการใช้บริการบริษัทหางาน

ในการใช้บริการบริษัทหางาน ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ถูกต้องตามกฎหมาย มีใบรับรอง
 • ชื่อเสียงและประสบการณ์ของบริษัทจัดหางาน
 • รูปแบบการให้บริการของบริษัทจัดหางาน
 • ไม่เก็บค่าบริการสำหรับผู้สมัครงาน และ มีค่าบริการที่ชัดเจนสำหรับบริษัทผู้ว่าจ้าง

Recruitment agency

บริษัทหางาน น่าเชื่อถือไหม?

หลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้บริการ Recruitment agency ดังนั้นสำหรับใครที่มีความกังวลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานต่าง ๆ ของตนเองที่จะต้องส่งไปให้กับบริษัทจัดหางาน สามารถคลายความกังวลลงได้เลยค่ะ เนื่องจากบริษัทหางาน ที่มีใบอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จะมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย (PDPA) อย่างแน่นอน

อย่าง FDI Recruitment ของเราเป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาต และมีใบรับรองอย่างถูกต้องการกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยเรามีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้กับผู้สมัครงานกับเราทุกท่าน ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของนโยบายได้ในหน้าลงทะเบียนใหม่ บนเว็บไซต์  www.fdirecruit.co.th ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดของผู้สมัครงานทุกท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของ FDI อย่างปลอดภัย และจะทำการเปิดเผยให้เพียงเฉพาะองค์กร หรือ บริษัทที่ทำการสรรหาพนักงานเท่านั้น

Recruitment agency

ดังนั้นสำหรับบุคคลทั่วไป หรือว่าใครที่ต้องการหางาน เปลี่ยนงาน ย้ายงาน Recruitment agency ก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหางานที่ดีเลยทีเดียว โดยบริษัทจัดหางานจะรวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานว่างจากองค์กรต่าง ๆ มาเผยแพร่ให้แก่ผู้สมัครงานได้ค้นหาและสมัครงานตามความสนใจและทักษะความสามารถของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครงานสามารถหางานที่เหมาะสมกับตนเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม อย่างที่ได้แนะนำไปข้างต้น หากต้องการใช้บริการบริษัทจัดหางาน ควรเช็ค หรือตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานนั้น ๆ ก่อนว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน มีใบรับรองถูกต้องไหม นอกจากนั้นการเลือกบริษัทจัดหางานยังควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เช่น ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัทจัดหางาน ไม่เก็บค่าบริการ และการให้บริการของบริษัทจัดหางานเองด้วย

สำหรับผู้ที่มองหาตำแหน่งงาน หรือ องค์กรที่กำลังหาพนักงานใหม่ ๆ อยู่ สามารถให้ FDI Recruitment ของเราช่วยสรรหาบุคคลากร และ ตำแหน่งงานให้กับคุณได้ นอกจากนั้นเรายังช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการหางาน และ หาคน จากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เพื่อให้ทุกท่านได้งาน หรือ บุคคลากรที่ดี มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง

FDI Recruitment

🔎 Line@ : @jobfdi
📞 Phone : 02 626 5999
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🌐 www.fdirecruit.co.th

เรื่องล่าสุด

หาพนักงานบัญชี อย่างไรให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพ

FDI Recruitment

17 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

5 เทคนิคการ หาพนักงาน ที่มีทักษะเฉพาะทาง!

Recruiter

15 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

6 เครื่องมือ หาคนทำงาน ให้ได้พนักงานที่ต้องการ

FDI Recruitment

14 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน