ประเภทงาน : Japanese speaking

GA (General Affairs) N3 /Female only จัดเตรียมเอกสารก่อนการประชุมและทำสรุปรายงานหลังประชุมส่งนายญี่ปุ่น ประสานงานระหว่างพนักงานคนไทย...
Admin (Japanese Speaking) / N3 / Support Japanese / Trading Bachelor’s degree in any related field. Female only...
25,000
-
30,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน