ประเภทงาน : Manager

Oversee all aspects of restaurant operations, including staffing, training, and scheduling front-of-house staff. Ensure customer...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
กำหนดและวางแผนประจำเดือน ตารางผลิตตารางการทำงานสัปดาห์ การเตรียมและตรวจความพร้อม 5 M การวางอัตรากำลังคนผลิต (Man Power Plan)...
A General Manager of HR&GA will report to Japanese management and will be responsible for the following functions:...
Quantity Surveyor Manager / ประเมินราคา/ ควบคุมต้นทุน / ก่อสร้าง / โยธา 65K (P) กำหนดควบคุมงานด้านถอดแบบและคำนวนวัสดุ แรงงาน เพื่อประเมินราคางานก่อสร้...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน