ประเภทงาน : Safety Ofificer

-ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/จัดทํารายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย -ตรวจวัด เเละประเมินสภาพแวดล้อม ในการทํางาน ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง -อบรมให้คว...
25,000
To monitor chemical protective equipment, chemical storage cabinets, PPE, and Safety equipment....
20,000
-
25,000
Safety Officer / จป. วิชาชีพ / Electronic Machine / Manpower 100+ The promotion of safety, environmental, health, and disaster prevention activities f...
30,000
-
40,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Safety Ofificer *ผู้หญิงเท่านั้น* มี จป วิชาชีพ ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยที่หน่วยงานก่อสร้าง...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน