ประเภทงาน : คลังสินค้า (WH)

-ตรวจสอบและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง (Finished Good) และวัตถุดิบคงคลัง (Raw Material) และตรวจเช็คการนับ Inventory ประจำเดือน -ตรวจเช็ค INVOICE, Daily D...

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน