แท็ก

ติดต่อประสานงานลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อปิดการขาย ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ประสานงาน และวางแผนกลยุทธ์การขาย ติดต่อเยี่ยมเยือนลูกค้า...
Marketing Director / Education business or related วางแผนและดําเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวภายใต้ขอบเขตของฝ่ายการตลาดท...
80,000
-
90,000
Sales & Marketing Coordinating sales projects between customers and internal departments in terms of price, quality, delivery, etc....
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน