แท็ก

Assistant Production / Mechanical วางแผนในการจัดเตรียมและจัดหาหรือเบิกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ควบคุมดูแลและติดตามงานให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละหน่วยงานพร้...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน