ตำแหน่งงาน

Assist Accounting Manager / 30-45 k / นิคม WHA industrial สระบุรี(V)

27 มีนาคม 2024

Assist Accounting Manager / 30-45 k / นิคม WHA industrial สระบุรี

30,000
-
45,000
รายละเอียดงาน

ชนิดงาน :

เงินเดือน :
30,000
-
45,000
Job Description

1. วางแผนงานด้านบัญชีการเงินทั้งด้านรับและด้านจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร

2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ให้คำแนะนำหรือจัดระบบงานได้เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้ดำเนินการไว้

3. ควบคุม และตรวจสอบ การจัดทำงบการเงิน, งบดุล, งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ควบคุม และตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินของบริษัทฯ การบันทึกบัญชี, เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง

5. วางแผน และบริหารจัดทำ Cash Flow ได้เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

6. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี กฎระเบียบของสรรพากร

7. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง

8. มีความตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

Job Requirement
  1. เพศ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี และ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับหัวหน้างาน, การวางแผนระบบงาน, อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  4. เคยวางระบบทางบัญชีตั้งแต่เริ่มต้น หากผ่านระบบการทำงานโปรแกรมบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  6. มีความกระตือรือร้นและความรอบครอบในการทำงาน
Job Benefit

-ตามตกลง

งานอื่นๆ

คุณกำลังสมัครงานในตำแหน่ง
Assist Accounting Manager / 30-45 k / นิคม WHA industrial สระบุรี(V)
เลือก Resume ของคุณ

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/327184.cloudwaysapps.com/jrkvgzvajp/public_html/wp-content/themes/bricks/includes/elements/code.php(177) : eval()'d code on line 20
ไม่พบ Resume

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน