ข่าวสาร กิจกรรม

10 คำถามสัมภาษณ์งานสำหรับ First Jobber

Recruiter

5 กรกฎาคม 2024

การหางานครั้งแรกนั้น อาจสร้างความตื่นเต้น ประหม่า และกังวลใจให้กับ First Jobber หลายคน ในบทความนี้ FDI Recruitment จึงได้รวบรวม 10 คำถามสัมภาษณ์งานยอดฮิต พร้อมแนวทางการตอบที่จะช่วยให้ First Jobber แสดงศักยภาพและตอบคำถามกรรมการได้อย่างมั่นใจ

1.แนะนำตัวสั้นๆ เกี่ยวกับตัวเอง

คำถามคลาสสิกที่เปิดโอกาสให้เราได้แนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการ การตอบควรเน้นจุดเด่น ทักษะ ประสบการณ์ และความสนใจที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยให้ตอบอย่างกระชับ มั่นใจ และให้มีความน่าสนใจ

ตัวอย่าง:

“สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผมชื่อ [ชื่อ-นามสกุล] จบการศึกษาจาก [ชื่อมหาวิทยาลัย] สาขา [สาขาวิชา]  มีความสนใจใน [ความสนใจ/ตำแหน่งงาน]  ที่ผ่านมาเคย [ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง]   ดิฉัน/ผมมั่นใจว่าทักษะและความสามารถของดิฉัน/ผม จะช่วยส่งเสริมงานในตำแหน่งนี้ได้เป็นอย่างดี”

First Jobber

2.ทำไมถึงเลือกสมัครงานที่นี่

คำถามนี้ วัดความตั้งใจและความรู้ของเราเกี่ยวกับบริษัท ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลบริษัทมาก่อน เตรียมคำตอบที่แสดงถึงความสนใจ อธิบายว่าอะไรในบริษัทที่เราสนใจ ให้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายและความสามารถของเราได้อย่างไร

ตัวอย่าง:

 “ดิฉัน/ผมเลือกสมัครงานที่นี่เพราะ [เหตุผลที่เลือก]  ประทับใจใน [จุดเด่นของบริษัท]  และมั่นใจว่า [ความสามารถของเรา]   จะช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย”

3.อะไรคือจุดแข็งของคุณ

โอกาสของเราที่จะโชว์ศักยภาพ บอกจุดแข็งของเราอย่างจริงจัง โดยเลือกจุดแข็งที่เกี่ยวข้องกับงาน อธิบายพร้อมยกตัวอย่างที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจน

ตัวอย่าง:

“ดิฉัน/ผมมีจุดแข็งคือ [จุดแข็ง] เช่น [ยกตัวอย่าง]  ทักษะนี้ช่วยให้ดิฉัน/ผม [ผลลัพธ์]”

4.อะไรคือจุดอ่อนของคุณ

คำถามที่วัดความมีสติและทัศนคติเชิงบวก ควรเลือกจุดอ่อนที่ไม่ส่งผลต่อการทำงาน อธิบายพร้อมวิธีการพัฒนาที่ชัดเจน

ตัวอย่าง:

“ดิฉัน/ผมมีจุดอ่อนคือ [จุดอ่อน] แต่ดิฉัน/ผมกำลังพัฒนาตัวเองโดย [วิธีการพัฒนา] มั่นใจว่าจะสามารถ [ผลลัพธ์]”

5.เล่าผลงานที่คุณภูมิใจที่สุด

โอกาสของเราที่จะเล่าเรื่องราวความสำเร็จ เลือกผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือกิจกรรมที่เคยทำมาอธิบายอย่างละเอียด เน้นทักษะ ความสามารถ และผลลัพธ์ที่ชัดเจน

ตัวอย่าง:

 “ผลงานที่ดิฉัน/ผมภูมิใจที่สุดคือ [ผลงาน]  ดิฉัน/ผมรับผิดชอบ [รายละเอียดงาน] โดยใช้ทักษะ [ทักษะ] ผลลัพธ์ที่ได้คือ [ผลลัพธ์]”

First Jobber

6.คุณคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่

คำถามที่ต้องเตรียมตัวมาอย่างรอบคอบ ลองศึกษาข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ยของตำแหน่งงานในสายงานของเรา เสนอตัวเลขที่สมเหตุสมผล แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความรู้ของเรา

ตัวอย่าง:

“จากการศึกษาข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ยของตำแหน่ง [ตำแหน่งงาน] ในสายงาน [สายงาน] ดิฉัน/ผมคาดหวังเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ [ช่วงเงินเดือน] ดิฉัน/ผมมั่นใจว่าทักษะและประสบการณ์ของดิฉัน/ผม จะสร้างผลงานให้บริษัทได้อย่างคุ้มค่า”

7.คุณมีคำถามอะไรอยากถามไหม

โอกาสของเราที่จะแสดงความสนใจและความใส่ใจ เตรียมคำถามเกี่ยวกับเนื้องาน บริษัท หรือวัฒนธรรมองค์กร แสดงให้เห็นว่าเราศึกษาข้อมูลมาอย่างดี มีความกระตือรือร้น และอยากเรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวอย่าง:

“ดิฉัน/ผมอยากทราบเกี่ยวกับกระบวนการทำงานในทีมค่ะ/ครับ ว่ามีการสื่อสารกันอย่างไร แบ่งงานกันอย่างไร และประเมินผลงานกันอย่างไร”

8.คุณจัดการกับความกดดันอย่างไร

คำถามที่วัดความอดทนและวิธีจัดการกับปัญหา ควรอธิบายวิธีของเราเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์กดดัน ยกตัวอย่างที่แสดงถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์ การแก้ปัญหา และตัดสินใจ

ตัวอย่าง:

“ดิฉัน/ผมจัดการกับความกดดันโดย [วิธีของเรา] เคยเผชิญสถานการณ์กดดันตอน [ยกตัวอย่างสถานการณ์] โดยดิฉัน/ผม [วิธีการแก้ปัญหา] ผลลัพธ์ที่ได้คือ [ผลลัพธ์]”

9.อธิบายเหตุการณ์ที่คุณล้มเหลวและได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้น

โอกาสของเราที่จะแสดงมุมมองที่เติบโต โดยอธิบายเหตุการณ์ที่ล้มเหลว วิเคราะห์สาเหตุ อธิบายบทเรียนที่ได้เรียนรู้ และวิธีการพัฒนาตัวเอง

ตัวอย่าง:

 “เคยมีเหตุการณ์ที่ดิฉัน/ผม [อธิบายเหตุการณ์] สาเหตุหลักคือ [สาเหตุ]  จากเหตุการณ์นั้น ดิฉัน/ผมเรียนรู้ว่า [บทเรียนที่เรียนรู้] และพัฒนาตัวเองโดย [วิธีการพัฒนา]”

First Jobber

10.คุณเห็นตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างไร

คำถามนี้ วัดเป้าหมายและความมุ่งมั่นของเรา อธิบายเป้าหมายในสายงาน วิสัยทัศน์ของเรา ควรมีความเชื่อมโยงกับความสามารถและความตั้งใจที่จะพัฒนา

ตัวอย่าง:

 “ในอีก 5 ปีข้างหน้า ดิฉัน/ผมตั้งเป้าหมายที่จะ [เป้าหมายในสายงาน] โดยมุ่งมั่นพัฒนา [ทักษะ] และ [ความรู้]   ดิฉัน/ผมมั่นใจว่าด้วยความตั้งใจและประสบการณ์ ดิฉัน/ผมจะประสบความสำเร็จใน [เป้าหมาย]”

เคล็ดลับเพิ่มเติม

  • ฝึกฝนการตอบคำถามเหล่านี้ล่วงหน้า พูดอย่างมั่นใจ ชัดเจน และกระชับ
  • แต่งกายสุภาพ แสดงกิริยาที่เหมาะสม
  • ตรงต่อเวลา
  • แสดงความกระตือรือร้นและความสนใจ
  • ส่งคำขอบคุณหลังการสัมภาษณ์

คำถามสำหรับ First Jobber ในบทความนี้เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ  ควรปรับแต่งคำตอบให้เหมาะกับประสบการณ์และสถานการณ์ของเราเอง โดยการเตรียมตัวที่ดี จะช่วยให้เราสามารถคว้าโอกาสในงานแรกได้อย่างแน่นอน

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร อยากทำงานด้านนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Recruiter

18 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

FDI Group ย้ายสำนักงานใหม่ พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญมากขึ้น

Recruiter

17 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

8 วิธีรับมือกับ ภาวะหมดไฟ ในการทำงาน หายนะเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

Recruiter

16 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน