ประเภทงาน : Ads Optimizer

Senior Ads Optimizer/ MRT Samyan / 35K (O)

14 มิถุนายน 2024
● วางแผนการทําสื่อโฆษณาในการโปรโมทสินค้าให้เหมาะสมในช่องทางต่างๆ ● ประสานงานกับทีม Marketing เพื่อจัดทําโฆษณาได้อย่างถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมาย...

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน