ประเภทงาน : คอมพิวเตอร์ / ไอที / โปรแกรมเมอร์

IT Security Specialist/security operation Monitor information system security weaknesses such as Security Audit, Vulnerability Assessment, Network / A...
IT Supervisor วางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท...
Programmer / Chemical Products (Factory) Software Development Gather information from system analysts...
Android Developer/ Java Kotlin พัฒนาระบบสื่อการแสดงผลโฆษณา (Digital Signage) บน Androidโดยใช้ภาษา Java/Kotlin...
30,000
-
40,000
IT Manager (Factory)...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Senior Programmer...
35,000
-
45,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
System Analyst / DFD / ER Diagram / Chemical Products...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
C#. NET Developer/ Web App/ HTML/ MVC/ WPF...
30,000
-
40,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
System Analyst / ERP ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ดูแล/ปรับปรุง/แนะนาการใช้งานระบบ ERP การเขียนโปรแกรม...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน