ประเภทงาน : คอมพิวเตอร์ / ไอที / โปรแกรมเมอร์

-Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and Mobile phone. -Microsoft 365 , Microsoft teams and Power BI -...
20,000
-
24,000
IT Manager / Freight Forwarder / Design and Implement IT Systems Responsible for analyzing technology content and developing policies for corporate ex...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
IT Support / Plan and Develop IT System / Freight Forwarder Plan and implement Information Technology (IT) hardware and software to be utilized within...
22,000
-
25,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
IT Support / Software / Network / Good English วางแผน ติดตั้งและแก้ไขปัญหาด้านโปรแกรม ด้าน IT ประสานงานระหว่างลูกค้าและนายญี่ปุ่น...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
IT Security Specialist/security operation Monitor information system security weaknesses such as Security Audit, Vulnerability Assessment, Network / A...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
IT Supervisor วางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Programmer / Chemical Products (Factory) Software Development Gather information from system analysts...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Android Developer/ Java Kotlin พัฒนาระบบสื่อการแสดงผลโฆษณา (Digital Signage) บน Androidโดยใช้ภาษา Java/Kotlin...
30,000
-
40,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Programmer / SAP / Coding / MySQL / Factory / Onsite...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
IT Manager (Factory)...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน