ประเภทงาน : การตลาด

Marketing Staff (Event Management)/ Consumer Product Event Management・Coordinate with sales & marketing team, drivers, warehouse...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Marketing Manager (FMCG)...
60,000
-
65,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Assistant Marketing Manger / Action plan จาก requirment ลูกค้า วาง Marketing Plan / ดูแลยอดขายและทำเอกสารการขาย / สร้าง Royalty program...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Digital Marketing / Electronic Parts / Content / Ads / SNS ช่วยเก็บข้อมูลทางด้านการตลาด เพื่อนำมาวิเคราะห์หากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม...
20,000
-
30,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Marketing Staff / Stainless Steel / Good English /...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Developing and branding company by digital marketing campaigns across various channels (e.g. email, social media, search, display advertising)...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน