ประเภทงาน : Organization Development

วางแผนและดําเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประเมินและวิเคราะห์ความต้องการของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร...
40,000
-
50,000

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน