ตำแหน่งงาน

Finance & Accouting Manager/CPD required/any gender/ตลิ่งชัน/60K-100K(B)

6 มิถุนายน 2024

กำหนดเป้าหมายและแผนงานของฝ่ายบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานโดยรวมของบริษัท พร้อมติดตามประเมินผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด

60,000
-
100,000
รายละเอียดงาน

ชนิดงาน :

เงินเดือน :
60,000
-
100,000
Job Description

1.กำหนดเป้าหมายและแผนงานของฝ่ายบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานโดยรวมของบริษัท พร้อมติดตามประเมินผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด

2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน SOP

3.จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท แผนการปฏิบัติการ การควบคุม เพื่อให้ได้งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และ KPI สำหรับทีมบัญชี และการเงิน

4.รับผิดชอบและจัดทำ และวิเคราะห์งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

5.จัดทำแผนการฝึกอบรมของผู้ใตับังคับบัญชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในการปฏิบัติงาน

6.จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้องและตรงตามเวลา หรือนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร

7.สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

8.จัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียน เพื่อนำเสนอโอกาสและความเป็นไปได้ และแนะนำทางเลือกในการจัดหาเงินทุนให้กับฝ่ายบริหารหากต้องการ

9.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกและราบรื่น

10.วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี ได้อย่างถูกต้อง และนำส่งให้ตรงตามเวลา

11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Job Requirement
  1. เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาบัญชี การเงิน
  3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับหัวหน้างาน, การวางแผนระบบงาน, อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  4. มีประสบการณ์วิเคราะห์และปิดงบการเงิน
  5. มีทักษะในการเจรจาต่อรองและภาวะความเป็นผู้นำสูง ทักษะการควบคุมทีม
  6. มีความรับผิดชอบสูง และทำงานในสภาวะกดดันได้
  7. มีความละเอียดรอบคอบ CPD
  8. เน้นประสบการณ์ด้านการเงิน
Job Benefit

-ตามตกลง

งานอื่นๆ

คุณกำลังสมัครงานในตำแหน่ง
Finance & Accouting Manager/CPD required/any gender/ตลิ่งชัน/60K-100K(B)
เลือก Resume ของคุณ

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/327184.cloudwaysapps.com/jrkvgzvajp/public_html/wp-content/themes/bricks/includes/elements/code.php(177) : eval()'d code on line 20
ไม่พบ Resume

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน