ตำแหน่งงาน

Key Account Manager (modern trade) / 60-80K / สามพราน นครปฐม ทำงาน จ- ส / (V)

9 กรกฎาคม 2024

กำหนดแผนงานประจำปี ประมาณการขอดขาย รับผิดชอบเป้าหมายการขาย จัดทำงบประมาณ และค่าใช้จ่าย ต่างๆ บริหารจัดการทีมผู้จัดการเขตขาย

60,000
-
80,000
รายละเอียดงาน

ชนิดงาน :

เงินเดือน :
60,000
-
80,000
Job Description

1. กำหนดแผนงานประจำปี ประมาณการขอดขาย รับผิดชอบเป้าหมายการขาย จัดทำงบประมาณ และค่าใช้จ่าย ต่างๆ

2. บริหารจัดการทีมผู้จัดการเขตขายในแต่ละพื้นที่ให้บรรลุป้าหมายการขายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และ สอดคล้องกับนโขบาขบริษัทฯ ภายใต้งบประมาณการค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้

3. ทำงานใกล้ชิดกับทีมขาย!ละลูกค้าตัวแทนของบริษัทฯ ในพื้นที่ รวมถึงฝึกสอนทีมขายอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ทีมบรรลุป้าหมายการขายข้า ขายออก และการ Display สินค้า

4. มีส่วนร่วมในการเข้าไปแก้ปัญหา และวางกลยุทธ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารตันทุน และเพิ่มโอกาสในการเติบโตและผลกำไรของยอดขายที่ยั่งยืน

5. ถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหาร และตรวจสอบการทำงานของทีมขายเพื่อให้แน่ใจว่าทีมขายที่รับผิดชอบยึดมั่น ในหลักการและนโขบายทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องโครงสร้างรากา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย เงื่อนไขต่างๆ ความปลอดภัยในการทำงาน ความซื่อสัตย์ต่อบริษัทฯและลูกค้า รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. จัดการและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางธุรกิจ กับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ หรือลูกค้ารายสำคัญ ของบริษัทฯ

7 . รวบรามวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล จัดทำแผนประจำเดือนนำเสนอผู้บริหารได้

Job Requirement
  1. เพศ ชายหญิง / จบ ป.ตรีสาขาที่เกี่ยวของ
  2. มีประสบกรณ์ด้านการงานขายสินค้าอุปโภคบริโภค , FMCG, Trading, F&Bอย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ ด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 8-10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการบริหารช่องทางการขาย Modern trade ไม่ต่ำ กว่า 3-5 ปี
  3. มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้นการตลาดและงานขายผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพทางการตลาดของธุรกิจประเภทนี้เป็นอย่างดี รวมถึงตลาดบริเวณ ชายแดนของประเทศไทย
  4. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถช่วยเหลือ และทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใด้บังกับบัญชา มี ความเป็นผู้นำ สามารถควบคุม บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สามารถทำงานต่างจังหวัดและมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
Job Benefit

-ตามตกลง

งานอื่นๆ

คุณกำลังสมัครงานในตำแหน่ง
Key Account Manager (modern trade) / 60-80K / สามพราน นครปฐม ทำงาน จ- ส / (V)
เลือก Resume ของคุณ

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/327184.cloudwaysapps.com/jrkvgzvajp/public_html/wp-content/themes/bricks/includes/elements/code.php(177) : eval()'d code on line 20
ไม่พบ Resume

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน