ตำแหน่งงาน

Quality (QA/QC) Manager / 45K/ Automotive IATF16949 / แพรกษา สมุทรปราการ (N)

25 มกราคม 2024

Quality (QA/QC) Manager / 45K/ Automotive IATF16949

ปิดรับสมัคร
รายละเอียดงาน
เงินเดือน :
45,000
Job Description

– บริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF16949/ISO9001 และข้อกำหนดของลูกค้า

-ดำเนินการแก้ไขและการป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหาคุณภาพที่ตรวจพบทั้งภายในและลูกค้า

-วางแผนงานและดำเนินการให้บรรลุผลลัพธ์ตามนโยบายและเป้าหมายกลยุทธ์ประจำปีของบริษัทฯ

-วางแผนและจัดการทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับเป้าหมายการผลิต

-กำหนดโครงสร้างองค์กรของฝ่ายคุณภาพให้สอดคล้องกับเป้าหมายประจำปีของบริษัทฯ

-วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายประจำปีของบริษัท

-กำหนดCorporate KPIs, Action plan และรายงานผลให้ฝ่ายบริหาร

-วางแผนการจัดการด้านทรัพยกรที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายคุณภาพ เพื่อนำเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณา

-บริหารงานด้าน QA/QC ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949/ISO 9001 และนโยบายประจำปีของบริษัท

-ประเมินความเสี่ยงและโอกาสของหน่วยงานQC/QA และจัดทำAction plan

-รับผิดชอบในการตรวจติดตามระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น Internal audit, Certify body audit, Customer audit และหน่วยงานอื่นๆ -ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกัน(8D,CAR/PAR)เมื่อพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายคุณภาพ

-บริหารงานประกันคุณภาพของผู้ส่งมอบ (Supplier Quality Assurance)

-สนับสนุนให้มีการดำเนินการ Kaizen, Continual Improvement ของหน่วยงานคุณภาพ

-พัฒนาความรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีทักษะ ความสามารถที่เหมาะสมกับส่วนงานที่รับผิดชอบ

-เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และกิจกรรมของบริษัทฯ ทุกครั้ง

-รักษามาตรฐานคุณภาพตามข้อกำหนดIATF16949/ISO9001และข้อกำหนดของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Job Requirement
  1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการคุณภาพ IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
  3. มีความรู้เกี่ยวกับ Automotive Core Tools (APQP, FMEA, MSA, SPC, PPAP)
  4. มีความรู้เกี่ยวกับ QC 7 Tools และ Problem Solving Technique
  5. ใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี (MS. Excel, Word, Power Point, Outlook)
  6. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  7. มีประสบการณ์ในการท างานด้าน QC/QA อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
Job Benefit

-ตามตกลง

งานอื่นๆ

คุณกำลังสมัครงานในตำแหน่ง
Quality (QA/QC) Manager / 45K/ Automotive IATF16949 / แพรกษา สมุทรปราการ (N)
เลือก Resume ของคุณ

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/327184.cloudwaysapps.com/jrkvgzvajp/public_html/wp-content/themes/bricks/includes/elements/code.php(177) : eval()'d code on line 20
ไม่พบ Resume

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน