แท็ก

Admin (Chinese Speaking) ไม่ต้องมีผลสอบวัดระดับ...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
สื่อสารอังกฤษได้/มีปสก.ด้านIT 2 ปีขึ้นไป...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
To handle HR/general administrative and secretarial tasks and clerical support....
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน