แท็ก

กำหนดเป้าหมายและแผนงานของฝ่ายบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานโดยรวมของบริษัท พร้อมติดตามประเมินผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด...
60,000
-
100,000
Finance Division Manager/Experienced 5-10 years/good in English...
45,000
-
60,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Assist. Accounting & Finance Mgr. /Auto part...
45,000
-
60,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Finance & Accounting Manager Management and financial accounting and reporting...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน