ตำแหน่งงาน

Senior SEO Specialist/ Education business / MRT Samyan / 40K-50K(O)

13 พฤษภาคม 2024

Senior SEO Specialist/ Education Business วิเคราะห์คู่แข่งและการแข่งขันในตลาด Education ใช้เครื่องมือทาง SEO ในการค้นหาคีย์เวิร์ด

40,000
-
50,000
รายละเอียดงาน

ชนิดงาน :

เงินเดือน :
40,000
-
50,000
Job Description

● วิเคราะห์และวางแผนการทำ SEO Optimization บนเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ทำ SEO Site Audit

● วิเคราะห์คู่แข่งและการแข่งขันในตลาด Education

● ใช้เครื่องมือทาง SEO ในการค้นหาคีย์เวิร์ดและข้อมูลเชิงลึกสำ หรับจัดทำ บทความบนเว็บไซต์ของบริษัท

● วางแผนการทำ บทความเพื่อให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาต่าง ๆ

● ประสานงานกับทีมต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น ทีมวิชาการ ทีมกราฟิก เพื่อจัดทำ บทความ

● เขียนบทความบนเว็บไซต์ และพัฒนาให้บทความมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการของการทำ SEO

● วิเคราะห์หน้าบทความและหน้าเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของเว็บไซต์

● พัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของบทความ เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค้า

● จัดทำ รายงานแผนงานและประสิทธิภาพของบทความในหน้าเว็บไซต์

Job Requirement
  1. จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการสื่อสาร สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มี Portfolio เกี่ยวกับประสบการณ์การเขียนบทความบนเว็บไซต์และการทำ SEO
  3. มีความรู้ด้านการทำ SEO Site Audit, On page, Off page Optimization
  4. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือและหลักการการทำ SEO
  5. สามารถเขียนบทความในภาษาไทยได้ดี สะกดคำ ได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา
  6. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และการจัดการงานที่ดี
  7. สามารถให้ความช่วยเหลือ และแนะนำ การทำ งานให้กับทีมได้
Job Benefit

-ตามตกลง

งานอื่นๆ

คุณกำลังสมัครงานในตำแหน่ง
Senior SEO Specialist/ Education business / MRT Samyan / 40K-50K(O)
เลือก Resume ของคุณ

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน