สถานที่ : สมุทรสาคร

Coordinate sales projects between customers and internal departments (price, quality, delivery). Negotiate and close sales, agreeing on...
ติดต่อประสานงานลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อปิดการขาย ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ประสานงาน และวางแผนกลยุทธ์การขาย ติดต่อเยี่ยมเยือนลูกค้า...
Export Sales & Marketing Executive / Food / TOEIC 700 / HSK 4-6 International Sales Process:- Calculate and negotiate prices with both internation...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน