ประเภทงาน : ฝ่ายขาย

• Present and sell products to existing and prospective customers in Thailand. • Deal with customer’s request. • Find potential with customers b...
Support Sales, Coordinate between Clients and another Departments. Following up on invoices and contacting the clients....
ช่วยงานหัวหน้าทีมฯ ประสานงานลูกค้าภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ติดต่อประสานงานการขนส่งทางเรือ รับส่ง e-mail...
25,000
-
30,000
รับผิดชอบดูแล (ปฏิบัติ) งาน วางแผนการขายประจำปี เช่น ประมาณการยอดขายในส่วนลูกค้าที่รับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนจัดซื้อว...
25,000
-
30,000
บริหารยอดขายโดยรวมของทีม ควบคุมการทำงาน ติดตามงาน ทีมsales ให้มีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลรายงานการขาย วิเคราะห์ปัญหา ข้อมูล Conversion Rate และนำเสนอข้...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
ติดต่อประสานงานลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อปิดการขาย ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ประสานงาน และวางแผนกลยุทธ์การขาย ติดต่อเยี่ยมเยือนลูกค้า...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
•Achieve yearly sales target set by Management. •Present and sell company products and services to current and potential clients. •Follow up new leads...
30,000
-
35,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Sales Admin / Maintain Customer / IT Solutions Verify customer information and payment details. Process and check...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
We are seeking a motivated Sales Development Representative (Industrial Marketing) to join our team. The Sales Development Representative will be resp...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Sales Manager/ Rama9/ Experienced 3 years/ Leadership skills Develop and implement sales strategies to achieve company sales targets....
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน