แท็ก

กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร...
60,000
-
75,000
HR Manager (Food Industry) Develop and implement HR strategies and initiatives aligned with the overall business strategy for food business both facto...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน