ประเภทงาน : ฝ่ายบุคคล

HR Executive (Set ระบบ)สัญญาจ้าง 1 ปี overall HR Management -Develop/revise regulations or work procedures under HRM & HRD for manager approval....
HRD / Training Officer / ISO System / Electronic Parts...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
HR Manager (Food Industry) Develop and implement HR strategies and initiatives aligned with the overall business strategy for food business both facto...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
HRD Manager / Chemical Products / Training / PMS / KP วางแผน Training Roadmap การพัฒนาทักษะให้บุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
HR Strategy & Organization Development...
50,000
-
60,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Recruitment Agency...
18,000
-
20,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
HR Manager...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน